Gå till Innehållet

Avsked med omedelbar verkan

Skillnaden är stor mellan att bli avskedad med omedelbar verkan och att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Det här gäller om du blir avskedad.

Vad är skillnaden mellan att bli avskedad och uppsagd?

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och uppsagd eller med andra ord: avsked med omedelbar verkan och uppsägning. Blir du avskedad innebär det att anställningen avslutas på en gång utan uppsägningstid. Du har då inte rätt till lön eller andra anställningsförmåner utan lämnar anställningen omedelbart. Om du blir uppsagd gäller en uppsägningstid innan anställningen avslutas. Under hela uppsägningstiden har du arbetsplikt och har rätt till lön och andra förmåner.

Så lång är din uppsägningstid, om du blir uppsagd eller säger upp dig själv

Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna avskeda mig?

För att det ska finnas sakliga skäl till avsked enligt lagen om anställningsskydd (LAS) innebär det att en arbetstagare grovt har misskött sin anställning eller brutit mot regler eller lagar. Det som nämns som exempel i förarbeten till LAS och rättspraxis är illojalitet, våld på arbetsplatsen, ekonomiska oegentligheter eller annat brottsligt förfarande riktat mot arbetsgivaren eller annan anställd och ibland även brottsligt förfarande mot annan, det vill säga utanför tjänsten.

Observera att det inte är alla arbetstagare som omfattas av LAS. Om du är vd eller har en företagsledande position och därmed jämförlig ställning, samt tillhör arbetsgivarens familj omfattas du inte av LAS.

Har du frågor om avsked eller uppsägning?

Behöver du personlig rådgivning eller arbetsrättsligt stöd kan du som medlem kontakta oss för information om vad som gäller just i ditt fall.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

Stöd och arbetsrättslig rådgivning

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Bättre villkor på jobbet

Det finns många anledningar till att gå med i ett fackförbund. Och du är inte ensam, det är faktiskt så att ungefär sju av tio tjänstemän i Sverige är med i ett fackförbund. Läs mer om anledningarna till att gå med i Akavia här.