Gå till Innehållet

Sektioner och delegationer

Akavia har fyra sektioner, tre för yrkesverksamma medlemmar och en för studerandemedlemmar. Sektionerna är en betydelsefull del av förbundets demokratiska organisation. Vilken sektion du tillhör beror på vilken sektor du arbetar i. Är du till exempel anställd inom staten tillhör du den statliga sektionen.

Mer om sektionernas uppdrag

Akavias sektioner ska medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta. Deras uppgift är att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektor.