Gå till Innehållet

Årets Justitia 2023

Justitiapriset delas varje år ut för att premiera jämställdhetsarbete inom juristbranschen. Priset som årets Justitia 2023 går till John Neway Herrman för gediget och mångårigt engagemang för jämställdhet. Nytt för i år är priset Årets Initiativ som tilldelas Delphis Föräldragrupp. Akavia är stolt medutdelare.

Årets Justitia 2023 går till John Neway Herrman

– Målet med Justitiapriset är få fler advokatbyråer att jobba med jämställdhet och på så vis skapa en mer jämställd juristbransch. Det är glädjande att vi ser ett så stort intresse bland jurister och byråer. Årets pristagare visar vägen för andra i branschen och vi hoppas att fler nu ska följa dessa goda exempel, Ulrika Husmark, professionsanalytiker.

Justitiapriset grundades 2016 av juristen Louise Meijer. Justitiapriset är i dag en ideell förening som drivs av juriststudenter. Syftet med priset är att uppmärksamma jämställdhetsfrågor inom juristbranschen och sätta ljuset på viktiga utmaningar. Genom priset hyllas goda förebilder och exempel. Ulrika Husmark menar att Justitiapriset är en viktig åtgärd, men det krävs mer.

–  Juristbranschen har fortfarande stora utmaningar kopplade till jämställdhet. Vi ser i våra undersökningar exempelvis hur kvinnor halkar efter i lön och hur arbetsrelaterad stress oftare återfinns hos kvinnliga medarbetare. Detta är strukturella problem som drabbar alla delar av branschen och samhället i stort. Krafttag behövs.

Fakta Justitiapriset 2023:

  • Justitiapriset delas varje år ut för betydande insatser för jämställdhet i juristbranschen. Akavia är stolt medutdelare.
  • Årets Justitia 2023 är John Neway Herrman. Juryns nominering lyder: Vinnaren av Årets Justitia har visat ett gediget och mångårigt engagemang för jämställdhet. Han har tagit initiativ till en diversifierad plattform (Delphi Young Business Forum) där yngre jurister kan få komma i kontakt med varandra för ett socialt och professionellt utbyte. Vidare har han tillsammans med Linn Strömberg startat Föräldragruppen på Delphi, som stöttar jurister att kunna kombinera föräldraskap och arbete. John Neway Herrman håller även utbildningar för yngre biträdande jurister där ett mål är att coacha dem i att se faktorer som kön, bakgrund och ålder som en styrka istället för ett hinder. Hans många och breda initiativ är betydelsefulla ur såväl ett jämställdhetsperspektiv, som ett jämlikhetsperspektiv.
  • Årets Initiativ vill synliggöra konkreta insatser för att åstadkomma mätbara resultat inom jämställdhet och mångfald. Årets Initiativ 2023 går till Delphis Föräldragrupp. Juryns nominering lyder: Ett av de största hindren mot jämställdhet i advokatbranschen är att många jurister inte upplever det som möjligt att kombinera ett tidskrävande arbete med ett närvarande föräldraskap. Årets Initiativ går till en byrå som på ett övertygande sätt arbetar med frågan genom att erbjuda en plattform där erfarenheter och praktiska förslag på lösningar kan utbytas. Byrån har även satt upp tydliga riktlinjer för byråns förväntningar och arbetssätt i syfte att öka förutsättningarna för att återfå medarbetare i arbete efter föräldraledighet. I en tid då föräldraledighet fortfarande tas ut i större utsträckning av kvinnor, är det viktigt med åtgärder som innebär att karriär och föräldraledighet går att kombinera.

Vinnaren av Årets Justitia 2022

Årets Justitia gick till Gina Samaan

Hon belönas för att ha gjort betydande insatser för jämställdheten inom branschen genom skapandet av ”Ladies in Law”, som är en plattform där kvinnliga jurister, advokater, och juridikstudenter som är intresserade av humanjuridik och brottmål kan utbyta erfarenheter och kontakter.