Gå till Innehållet

Aktivitetsbank

I Akavias aktivitetsbank hittar du, som är lokalt förtroendevald, förslag på en rad olika aktiviteter som du och föreningen kan genomföra på arbetsplatsen. Syftet med aktiviteterna är att öka er synlighet, få kloka inspel från medlemmarna, öka engagemanget för fackliga frågor samt rekrytera nya medlemmar.

Aktiviteter

Privat sektor

Skapa engagemang i organiserade aktiviteter. Här ser du förslag på vad aktiviteter kan handla om och hur du kan gå tillväga.

Kommunal sektor

Skapa engagemang i organiserade aktiviteter. Här ser du förslag på vad aktiviteter kan handla om och hur du kan gå tillväga.

Statlig sektor

Skapa engagemang i organiserade aktiviteter. Här ser du förslag på vad aktiviteter kan handla om och hur du kan gå tillväga.

Tipsa Akavia om aktiviteter

Dela med dig av lyckade aktiviteter som du genomfört på din arbetsplats och inspirera andra förtroendevalda.