Synas och bli fler

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.

Medlemsrekrytering

Rekrytera nya medlemmar

Medlemsrekrytering kan kännas svårt, både rent praktiskt och känslomässigt men fler medlemmar ger inte bara den svenska fackföreningsrörelsen råg i ryggen utan även din lokalförening en starkare position i samverkan och förhandlingar.

Därför är det viktigt att arbeta både med att behålla de medlemmar vi har och att rekrytera nya medlemmar. 

ATT SYNAS OCH BLI FLERA – en handbok om rekrytering

Akavias handbok ”Att synas och bli flera” finns för att inspirera och ge dig och din förening konkreta råd om hur ni kan arbeta för att öka synligheten, vårda medlemmarna och rekrytera nya medlemmar. Handboken ger dig tips om hur ni marknadsför er förening på arbetsplatsen, användbara argument för att bli medlem i Akavia och mycket mer.

checklistor för rekrytering

Checklistorna ”Medlemsrekrytering för dig som förtroendevald” och ”Medlemsvård och rekrytering” ger dig en enkel överblick över konkreta argument i arbetet med rekrytering och medlemsvård.

Rekryteringsutbildning 

Rekryteringsutbildning för förtroendevalda” är en PowerPoint-presentation med tillhörande anteckningar. Samla alla förtroendevalda för en gemensam utbildning och inspirerande samtal på arbetsplatsen om varför man ska vara medlem i ett fackförbund, hur ni kan rekrytera medlemmar tillsammans och hur man hanterar invändningar till ett fackligt medlemskap.

Handbok om rekryteringChecklista: medlemsrekryteringChecklista: medlemsvård och rekryteringRekryteringsutbildning

Så får du föreningen att synas

INSPIRERA MEDLEMMAR TILL FACKLIGT ENGAGEMANG

Lokalfackligt arbete är engagerande, utvecklande och innebär en möjlighet att påverka den egna arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna. På samma sätt som det är viktigt att aktivt verka för att värva och vårda medlemmar, är det viktigt att inspirera medlemmar till att engagera sig i lokalfackliga frågor.

Läs mer om hur du kan få fler medlemmar att engagera sig fackligt.

Konkreta tips på hur ni kan öka synligheten 

  • Kontakta varje nyanställd och presentera föreningen. Berätta vad vi står för och varför det är värdefullt att gå med i facket. Om du är på en större arbetsplats kan det vara bra att vara flera medlemmar som hjälps åt att fånga upp nyanställda.
  • Berätta om verksamheten som ni bedriver på er arbetsplats, men även om de tjänster och förmåner som vi erbjuder i stort.
  • Delta i arbetsplatsintroduktionen för nyanställda. Förbered en kort presentation med ett bildspel som visar fördelarna med att vara medlem hos oss samt vad föreningen gör på er arbetsplats. Skapa bra kontakt med personalavdelningen för att få kunskap om och tillgång till introduktionsprogrammet för nyanställda.
  • Be att få tillgång till intranätet. Det är bra om föreningen får en särskild plats där, då det blir en naturlig plats att samla all facklig information. Om du får rätt att använda nyhetssidan blir det dessutom enklare att nå all personal.
  • Se till att en representant för föreningen finns med i arbetsplatsens jobbannonser.
  • Använd anslagstavlan. Där kan du sätta upp information om kommande möten, aktuell information samt bilder och kontaktuppgifter till er som är förtroendevalda på arbetsplatsen.
  • Sätt upp skyltar för att visa var ni som är förtroendevalda finns.
  • Skicka medlemsmejl med information om aktuella frågor. Passa samtidigt på att uppmuntra till engagemang.
  • Sätt upp ett informationsbord, till exempel i anslutning till personalmatsalen eller fikarummet. Du behöver bara avsätta en kortare stund då och då för att dela ut informations- och rekryteringsmaterial.
  • Ordna möten om aktuella frågor. Du kan även bjuda in någon chef, en förhandlare/rådgivare från oss eller en annan gäst. Ta vår Aktivitetsbank till hjälp för inspiration.

Coachning med en av våra experter

Personlig coachning för dig eller din förening

Behöver du hjälp för att komma igång med synlighetsarbetet på din arbetsplats? 

Akavia erbjuder förtroendevalda och föreningar stöd i arbetet med medlemsrekrytering, medlemsutveckling, ökad lokal synlighet och närvaro. Boka en tid med en av våra experter så får ni tips och råd anpassade efter er arbetsplats och era förutsättningar.

Fyll i formuläret och föreslå minst tre datum och tider då det skulle passa att samtala med en av våra experter. Samtalet är som längst 30 minuter och kan genomföras via Teams eller telefon.

Boka coachning