Gå till Innehållet

Presentationsmaterial

Här hittar du en affisch att sätta upp på anslagstavlan, en powerpointmall med färdiga sidor som presenterar Akavia och en tom mall för egna presentationer. Det finns också en wordmall och bakgrundsbilder till digitala möten och en presentation om våra karriärtjänster samt bildbanken.

Officiell presentation

Akavia har en officiell powerpoint-presentation som berättar om vår mission, organisation och våra medlemmar.

För dig som är förtroendevald i staten finns motsvarande presentation med Saco-S profil.

Ladda ner och använd gärna dessa vid medlemsmöten eller externa möten där du vill berätta om förbundet.

Här finns också en affisch (pdf) att skriva ut och sätta upp på till exempel en anslagstavla. Den finns både på svenska och på engelska.

Bakgrundsbild till digitala möten

Vid digitala möten är det trevligt med en professionell bakgrundsbild. När du representerar Akavia vill vi gärna att du använder vår bakgrundsbild. Bilden fungerar för både Teams, Zoom och Google Hangout.  

(Om du har problem att spara bilen, högerklicka på länken och tryck "Spara länk som".)

Akavias karriärtjänster och medlemsförmåner

Här finns powerpointpresentationer som visar våra karriärtjänster och medlemsförmåner.

Wordmall

Här är ett tomt worddokument med rätt format och logotyp.

Akavias bildbank

Akavia har en stor bildbank som du som förtroendevald kan använda i ditt arbete. I bildbanken hittar du högupplösta bilder att använda i exempelvis presentationer, sociala medier eller annonser.

Observera att bilderna ägs av Akavia och i första hand ska användas där vi är ensam avsändare. I de fall du agerar som exempelvis lokalförening där fler Saco-förbund ingår kan du använda några bilder, men gör det med omsorg och i begränsat antal.

Akavias varumärke och värderingar

Beställ från webbshoppen

I webbshopen kan du som förtroendevald beställa profilprodukter att använda vid medlemsvård och rekrytering på arbetsplatsen.

Tips för ökad synlighet

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.