Bilda en förening

Saknas det en förening på din arbetsplats så kan du prata med dina kollegor och starta en. En lokal förening bildas vid ett möte.

Vill du och dina kollegor bilda en lokalförening?

Kontakta Akavias kansli, vi vägleder er i processen och hjälper er att komma igång med det lokalfackliga arbetet.

bilda lokalförening Inom Statlig sektor

En Saco-S-förening bildas vid ett möte. Alla anställda på arbetsplatsen som är medlemmar i ett Saco-S-förbund ska kallas till mötet.

Läs mer på saco-s.se.

bilda lokalförening inom Kommunal sektor

Den lokalfackliga verksamheten varierar i olika kommuner och regioner beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut och vilka andra förbund som finns representerade. Antingen har varje förbund en egen förening eller lokalombud som kan samverka i så kallade Sacoråd/Sacoföreningar eller så kan det finnas gemensamma AkademikerAlliansföreningar där minst två Sacoförbund samverkar.

bilda lokalförening inom Privat sektor

Inom privat sektor samarbetar Sacoförbunden lokalt genom en Akademikerförening eller kontaktperson/-er. Det innebär att alla anställda som är medlemmar i något Sacoförbund representeras av de lokalt fackligt förtroendevalda.

  • Sök upp kollegor som är medlemmar i ett Sacoförbund och som kan vara intresserade av att engagera sig i en Akademikerförening. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att ta fram hur många medlemmar som finns på din arbetsplats och att ta kontakt med dem.
  • Ta kontakt och bjud in medlemmarna till ett informationsmöte. Om intresse inte finns för att bilda förening, undersök om intresse finns för att vara kontaktperson/-er. I sådana fall är det förbunden som centralt utser kontaktperson/-er. Kontakta oss om du är intresserad så hjälper vi dig.
  • Kalla till ett årsmöte. På mötet kan ni bilda en Akademikerförening eller utse vem som ska vara förtroendevald närmsta året, om det redan finns en förening.
  • Registrera ditt uppdrag och anmäl den nya föreningen (ordförande och ledamöter) eller kontaktpersonen/-er till arbetsgivaren och Sacoförbunden.

Mer stöd och tips om hur ni går tillväg finns på akademikerforening.se.