Gå till Innehållet

Bilda en förening på din arbetsplats

Få ett ökat inflytande och möjlighet att påverka din arbetsplats – starta en lokalförening på din arbetsplats genom fem steg.

Vad är en lokalförening?

En så kallad lokalförening är en facklig förening på den egna arbetsplatsen som företräder medlemmar på arbetsplatsen. Genom att medlemmar organiserar sig i en lokal fackförening får de ett ökat inflytande och möjlighet att påverka sin arbetsplats och sin arbetsgivare innan denna fattar viktigare beslut i frågor som exempelvis omorganisation, chefstillsättningar, lön eller lokala förmåner och villkor.

Den lokalfackliga verksamheten ser olika ut beroende på arbetsplatsen storlek, sektor eller bransch. På stora arbetsplatser finns ibland flera föreningar och oftast är dessa organiserade med en övergripande förening (lokalförening) med flera underföreningar (lokal-lokala-föreningar).

Lokalföreningar inom privat sektor

Inom privat sektor heter de lokala fackföreningarna oftast Akademikerföreningar. En Akademikerförening företräder inte bara Akavias medlemmar utan även medlemmarna i andra Sacoförbund.

Nya stadgar ska antas för Akademikerföreningar

Med hänsyn till bland annat GDPR har Saco-P den 31 januari 2024 beslutat om nya normalstadgar, arbetstagarnyckel samt instruktion till förtroendevalda i Akademikerförening.

Befintliga Akademikerföreningar ska anta de nya uppdaterade normalstadgarna vid kommande årsmöten. Nya lokalföreningar ska även de anta de nya normalstadgarna för att godkännas som Akademikerförening. Det är kontaktförbundet som ansvarar för att tillse detta.

Har du frågor eller behöver stöd? Kontakta oss.

Lokalföreningar inom statlig sektor

Inom statlig sektor finns det Saco-S-föreningar som företräder samtliga medlemmar på arbetsplatsen som tillhör ett av de 18 Sacoförbunden som ingår i Saco-s.

Lokalföreningar inom kommunal sektor

Inom kommunal sektor (kommuner, regioner, kommunala bolag och Svenska kyrkan) finns Akaviaföreningar. Akaviaföreningar företräder bara Akavias medlemmar på arbetsplatsen.

Inom vissa kommuner har Akavia bildat AkademikerAlliansföreningar tillsammans med andra Sacoförbund. I dessa fall företräder föreningen medlemmarna i de förbund som valt att ingå i föreningen.

Så här gör du för att bilda en förening på arbetsplatsen

Steg 1 – Identifiera medlemmar

Det första du behöver göra för att bilda en förening på arbetsplatsen är att ta reda på om arbetsgivaren har ett kollektivavtal, då detta är en viktig förutsättning för en lokalförening. Fråga arbetsgivaren eller ditt fackförbund. Därefter behöver du ta reda på hur många av dina kollegor som är medlemmar i ett förbund som kan ingå en framtida förening. Beroende på vilken sektor du arbetar i, handlar det om att antingen identifiera vilka som är medlemmar i Akavia, i ett Saco-förbund eller ett Saco-S-förbund. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med det.

Om ni är väldigt få medlemmar på arbetsplatsen kan det vara svårt att hitta tillräckligt många som vill engagera sig i en styrelse. Då är det möjligt att istället utse en kontaktperson som företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Kontakta oss om du behöver stöd.

Steg 2 – Samla medlemmarna

När du har identifierat vilka kollegor som är medlemmar behöver du informera dem om planerna på att bilda en lokalförening på arbetsplatsen. Detta gör du enklast genom att bjuda in medlemmarna till ett informationsmöte. Det är även viktigt att informera arbetsgivaren om planerna på att bilda en lokal förening. De flesta arbetsgivare ser mycket positivt på detta då många kollektivavtal förutsätter att det finns en lokal part på arbetsplatsen som arbetsgivaren kan förhandla/samverka med. Informationsmötet kan hållas digitalt eller fysiskt.

Tänk även på att informera kollegor som inte är medlemmar om att du planerar att bilda en förening, dessa kanske då väljer att bli medlemmar i Akavia eller ett annat Sacoförbund. På informationsmötet har du möjlighet att hitta andra medlemmar som kan tänka sig att bli förtroendevalda och ingå i en framtida styrelse.

Kontakta oss om du vill ha hjälp att ta fram en inbjudan eller om du vill att vi är med och informerar om värdet av en lokalförening.

Steg 3 – Bilda en förening

En lokalförening bildas av medlemmarna på arbetsplatsen på ett så kallat årsmöte. En förening behöver stadgar, som fungerar som föreningens grundlag. Det finns färdiga stadgar framtagna för lokalföreningar utifrån sektor. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta fram rätt stadgar för föreningen.

Medlemmarna kallas till ett årsmöte där de bildar föreningen och bland annat utser en styrelse som ska leda föreningen. De personer som medlemmarna utser blir förtroendevalda, det vill säga får förtroendet från medlemmarna att representera dem i fackliga frågor på arbetsplatsen. Här hittar du mer information om årsmötet och mallar som du behöver inför ett årsmöte. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Om man inte lyckas hitta minst tre medlemmar som kan tänka sig att sitta i en styrelse går det inte att bilda en förening. Då kan man istället utse en eller flera kontaktpersoner. Kontaktpersoner företräder medlemmarna på arbetsplatsen. De utses inte av medlemmarna utan av Akavia. Lyckas du inte bilda en lokalförening men kan tänka dig att bli kontaktperson? Kontakta oss.

Steg 4 – Informera arbetsgivaren och facket

När ni har bildat en förening är det viktigt att informera oss på Akavia (Saco- eller Saco-S-förbunden) om att ni finns. Ni behöver även informera arbetsgivaren om att ni har bildat en förening och att det nu finns en lokal part på arbetsplatsen. Ni behöver alla registrera era uppdrag som förtroendevalda hos oss på Akavia. Detta är viktigt av flera skäl, dels för att du ska omfattas av lagen om fackliga förtroendemäns ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen), dels för att du ska kunna få information från oss och möjlighet att gå fackliga utbildningar.

Om du har utsetts till kontaktperson av oss på Akavia behöver du även informera din arbetsgivare om det och säkerställa att ditt uppdrag är registrerat hos oss.

Steg 5 – Kom igång med ert fackliga arbete

Som förtroendevald har du tillgång till råd och stöd i ditt uppdrag och fackliga arbete. Bland annat kan du anmäla dig till fackliga utbildningar för att få både en grund och vidare fördjupning av din kunskap i fackliga frågor. Du kan även använda vår aktivitetsbank för att få tillgång till affischer, mallar, presentationer och talasmanus för att hålla egna aktiviteter för medlemmar på din arbetsplats.

Guide för att komma igång som förtroendevald

Ta dina första steg som förtroendevald med Akavia. Här får du en checklista med tips på hur du kommer igång med ditt fackliga arbete.

Tips för ökad synlighet

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.