Gå till Innehållet

Arbetsmarknadens parter

Parterna på svenska arbetsmarknad utgörs av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Parterna förhandlar fram kollektivavtal som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden.

Parterna i de olika sektorerna

Privat sektor

Här hittar du information om arbetsmarknadsparterna som förhandlar fram kollektivavtal inom privat sektor.

Statlig sektor

Här hittar du information om arbetsmarknadsparterna som förhandlar fram kollektivavtal inom statlig sektor.

Kommunal sektor

Här hittar du information om arbetsmarknadsparterna som förhandlar fram kollektivavtal inom kommuner, regioner och Svenska kyrkan.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor. Det sluts mellan en eller flera fackliga organisationer och arbetsgivare. Här har vi samlat information om kollektivavtal och avtalsrörelsen.

Stöd från Akavia och kontaktförbund

Som förtroendevald har du alltid tillgång till stöd från Akavia och det förbund som är din förenings kontaktförbund.