Gå till Innehållet

Arbetsmarknadens parter

Parterna på svenska arbetsmarknad utgörs av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Parterna förhandlar fram kollektivavtal som reglerar vilka villkor som ska gälla på arbetsmarknaden.