Gå till Innehållet

Ny i rollen som förtroendevald

Ta dina första steg som förtroendevald med Akavia. Här får du en checklista med tips på hur du kommer igång med ditt fackliga arbete.

Checklista för dig som är ny förtroendevald

Stort grattis till ditt uppdrag som förtroendevald! Du har fått medlemmarnas förtroende att företräda dem i fackliga frågor på arbetsplatsen.

Uppdraget är engagerande, utvecklande och innebär en möjlighet att påverka den egna arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna. Förtroendet som du fått kommer att ge dig en unik inblick i arbetsgivarens verksamhet och uppdraget ger dig möjlighet att verkligen göra skillnad.

Som ny i rollen kan allt kännas lite nytt och läskigt men också spännande. Akavia kommer att stötta dig under hela ditt uppdrag. Vi kommer att utbilda dig, bjuda in dig till mötesplatser och nätverk med andra förtroendevalda och alltid finnas tillgängliga när du har frågor eller funderingar.

Med checklistan nedan får du snabbt en överblick över uppdraget för dig som är ny som förtroendevald. Du kan även ladda ner checklistan som PDF i svensk eller engelsk version. 

1. Informera arbetsgivaren

För att Förtroendemannalagen (FML) ska börja gälla för dig behöver arbetsgivaren informeras om att du är vald eller utsedd till fackligt förtroendevald. Informera till exempel HR-chefen på din arbetsplats men även din närmaste chef så att hen kan ha en dialog med arbetsgivaren om hur din fackliga tid ska hanteras.

2. Informera fackförbunden

Det är viktigt att du registrerar ditt uppdrag som förtroendevald – både vid nyval och omval – i samband med ert års- eller medlemsmöte.

Genom att registrera ditt uppdrag hos oss på Akavia får du tillgång till fackliga utbildningar och nyhetsbrev med skräddarsydd information utifrån ditt uppdrag. Dessutom kan du anmäla dig till våra nätverk för förtroendevalda och få stöd från närmsta förhandlare/rådgivare.

För att du ska få tillgång allt detta behöver vi på Akavia veta att just du är förtroendevald och ha tillgång till dina aktuella kontaktuppgifter.

Du som är medlem i akavia

Kontakta oss för att registrera ditt uppdrag. Skicka även med det justerade protokollet från års- eller medlemsmötet.

För dig som är medlem i ett annat sacoförbund

Du som är medlem i ett annat Sacoförbund och arbetar du på en arbetsplats* där Akavia är kontaktförbund ska också registrera ditt uppdrag hos oss. Du behöver även anmäla ditt uppdrag till ditt eget Sacoförbund.

*Jobbar du i privat sektor och har Akavia som kontaktförbund ska du registrera ditt uppdrag hos oss, men gå din fackliga grundutbildning hos Sveriges Ingenjörer. När du registrerat ditt uppdrag hos oss på Akavia är du även välkommen att gå våra andra fackliga utbildningar, ta del av vårt fackliga stöd och använda vår aktivitetsbank för lokalfackligt arbete.

3. Möte med arbetsgivaren

Boka in ett möte med arbetsgivaren så snart som möjligt där ni tillsammans går igenom förutsättningarna för dig som fackligt förtroendevald. Nedan har vi punktat upp några delar som är viktiga att diskutera med din arbetsgivare.

Facklig tid

Kom överens med arbetsgivaren om den fackliga tidens omfattning och förläggning. Enligt förtroendemannalagen och sektorsanspassade överenskommelser bör tid för det fackliga arbetet:

  • Vara skäligt och rimligt med hänsyn till förhållanden på arbetsplatsen
  • Omfatta tid för förberedelser inför förhandling eller samverkan
  • Omfatta eventuell restid till och från utbildning och/eller förhandling

Ha ett samtal med arbetsgivaren om var kostnaden för den fackliga tiden ska läggas. Den fackliga tiden bör debiteras eller tas utanför den avdelning eller det team som du tillhör. Med fördel läggs den högre upp i organisationen, exmeplevis under HR. 

Om du har rätt till övertidsersättning reflektera över hur det eventuellt ska hanteras om det blir aktuellt.

En annan viktig sak att reflektera över och samtala om är hur dina mål, utifrån dina ordinarie arbetsuppgifter, eventuellt behöver anpassas. Detta gäller även eventuella mål för de team/grupper som du ingår i och som eventuellt är kopplade till bonusar och dylikt.

Om du är konsult eller har en annan befattning som debiteras externt fundera då på frågan och det fackliga uppdraget är debiterbar eller icke debiterbar tid. Som förtroendevald får man inte missgynnas på grund av sitt fackliga uppdrag.

4. Informera din arbetsplats

Informera medlemmarna på arbetslatsen om att du utsetts till facklig representant. Det är viktigt så att medlemmarna vet vem de kan vända sig till vid behov.

Det är vanligt att alla fackförbund samverkar lokalt på arbetsplatsen. Om det finns lokalt förtroendevalda för andra förbund på arbetsplatsen, ta kontakt med dem och berätta att du är ny förtroendevald för Sacoförbunden. Det är värdefullt för ert samarbete framöver och ger dig en bättre inblick i både tidigare och pågående fackligt arbete. 

5. Anmäl dig till en facklig utbildning

Enligt lag har du rätt att gå fackliga utbildningar på betald arbetstid. Tänk på att begära ledighet hos din arbetsgivare i god tid innan utbildningen.

Som ny förtroendevald ska du gå de fackliga utbildningar som Akavia erbjuder. 

Den fackliga grundutbildningen består av fyra tillfällen som är viktiga för att du ska kunna känna dig trygg i ditt uppdrag. 

Första tillfället handlar om "Din roll och ditt uppdrag", därefter "Förhandlingsformalia och lönerevision", "Kollektivavtal och medlemsstöd" och slutligen "Anställning och omställning".

Under utbildningen vår vi igenom Förtroendemannalagen (FML), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS), samverkan, hantering av lönerevision, lokal och central förhandling.

Efter att du har gått den fackliga grundutbildningen finns det specifika utbildningar utifrån vilken sektor du jobbar inom, på både grund- och fördjupningsnivå.

Akavias fackliga utbildningar berör bland annat arbetsmiljö, rehabiliteringsprocessen, flexibelt arbetsliv, skyddsombudets roll, hot och våld i arbetslivet med mera. 

Lär dig mer om ditt uppdrag

Vill du ha tillgång till handböcker, mallar och presentationsmaterial för att komma igång med ditt uppdrag som förtroendevald? Fördjupa dig och läs mer om ditt uppdrag som förtroendevald.

Facklig utbildning för dig som är förtroendevald

Engagerade och välutbildade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap. Vår ambition är att kunna erbjuda dig som är förtroendevald en högklassig facklig utbildning.

Tips för ökad synlighet

Ju fler medlemmar, desto större inflytande får din lokala fackliga organisation på arbetsplatsen. Här har vi samlat tips på vad du kan tänka på i arbetet med att rekrytera nya medlemmar.