Gå till Innehållet

Det innebär rollen som skyddsombud

Som skyddsombud företräder du alla arbetstagare inom ditt skyddsområde på arbetsplatsen, oavsett om de är med i ett fackförbund eller inte.

Som skyddsombud är du arbetstagarnas representant

För att du ska kunna göra ett bra jobb behöver du ha en bra arbetsmiljö. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö.

Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett eller flera skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Det gör du som skyddsombud

Ditt uppdrag innebär att du företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. I ditt uppdrag som skyddombud ingår bland annat att:

 • Hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet
 • Vaka över att arbetsgivare uppfyller kraven i arbetsmiljölagstiftningen
 • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet

För att du ska kunna genomföra uppdraget har skyddsombuden fått en rad befogenheter och rättigheter som anges i Arbetsmiljölagen. Som skyddsombud är du även skyddad enligt Förtroendemannalagen om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Dina rättigheter som skyddsombud

Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet rätt att:

 • Få utbildning
 • Ta del av handlingar kring förhållandena i arbetsmiljön
 • Delta vid planering av nya lokaler
 • Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö
 • Avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa

Fördjupa din kunskap om arbetsmiljö

Kostnadsfri facklig utbildning

Använd din rättighet som skyddsombud och boka en facklig utbildning, helt kostnadsfritt. Vi erbjuder även fler intressanta utbildningar gällande olika aspekter av arbetsmiljöarbetet. Allt för att du ska känna dig trygg i rollen och veta hur du påverkar din arbetsplats på bästa sätt.

Olika typer av eller roller som skyddsombud

Det finns olika typer av skyddsombud:

 • Lokalt skyddsombud
 • Huvudskyddsombud
 • Regionalt skyddsombud (RSO)

Lokalt skyddsombud

Med lokalt skyddsombud menas ett skyddsombud som är verksamt inom ett tydligt avgränsat skyddsområde hos en arbetsgivare. De flesta skyddsombud är lokala och man säger oftast bara skyddsombud, benämningen lokalt skyddsombud finns för att särskilja lokala skyddsombud från huvudskyddsombud och regionala skyddsombud.

Huvudskyddsombud

Om det finns flera lokala skyddsombud på arbetsplatsen ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är att samordna de lokala skyddsombudens verksamhet och de företräder därför arbetstagarna i frågor som inte är begränsade till ett specifikt skyddsområde. I övrigt skiljer sig inte huvudskyddsombudets uppdrag från det lokala skyddsombudets uppdrag.

Regionalt skyddsombud

På små arbetsplatser inom privat sektor, med få anställda där det saknas skyddskommitté kan ett fackförbund utse regionala skyddsombud (RSO). Kravet är att förbundet har minst en medlem anställd hos arbetsgivaren. De regionala skyddsombuden har samma befogenheter och rättigheter som lokala skyddsombud. De regionala skyddsombuden finansieras av Arbetsmiljöverket och förbunden tillsammans.

Vill du bli skyddsombud?

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats eller saknas det skyddsombud på din arbetsplats? Ta kontakt med den lokala fackliga föreningen eller organisationen som finns på din arbetsplats. Om det inte finns någon facklig organisation, prata med dina kollegor och/eller vänd dig till vår rådgivning för råd och stöd om hur du går vidare.

Facklig utbildning för dig som är förtroendevald

Engagerade och välutbildade förtroendevalda på arbetsplatsen är en förutsättning för att våra medlemmar ska få ut det mesta av sitt fackliga medlemskap. Vår ambition är att kunna erbjuda dig som är förtroendevald en högklassig facklig utbildning.

Kontakt och stöd i ditt fackliga arbete

Kontakta oss för att få stöd i ditt fackliga arbete. Här hittar du som är förtroendevald kontaktuppgifter till Akavias kansli.