Kollektivavtal – Den svenska modellen

Den svenska modellen innebär att parterna – fackföreningar och arbetstagarorganisationer – kommer överens om vilka villkor som ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Akavia samarbetar tillsammans med andra fackförbund i arbetet med att förhandla fram kollektivavtal för svensk arbetsmarknad. Akavia ingår bland annat i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som är en partipolitisk obunden organisation. Saco består av 21 självständiga fackförbund som tillsammans gör skillnad för 960 000 akademiker.

Den svenska modellen på 60 sekunder

Parterna på arbetsmarknaden

Parterna på svensk arbetsmarknad, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, förhandlar fram kollektivavtal för olika sektorer, branscher och arbetsplatser.

Till parterna
Akavia och kontaktförbund

Kontaktförbund kallas det förbund som har huvudansvar för ett specifikt kollektivavtal. Akavia är kontaktförbund på ett flertal avtalsområden och arbetsplatser.

Akavia och kontaktförbund
Förändrad arbetsrätt oktober 2022

Trygghetsöverenskommelsen omfattar både förändringar i lagstiftning och i kollektivavtal.

Trygghetsöverenskommelsen
Kollektivavtal och avtalsrörelsen

Här har vi samlat information om de kollektivavtal vi har inom de olika sektorerna.

Till avtalen