Gå till Innehållet

Våld i nära relationer – så kan du agera som kollega eller arbetsgivare

Den 25 november infaller Orange Day, FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, och under veckan har detta uppmärksammats på olika sätt runt om i Sverige. För att stoppa våld i nära relationer krävs att fler samhällsaktörer tar sitt ansvar, och som kollega och arbetsgivare har du en viktig roll att spela.

Från politisk håll diskuteras ofta förebyggande åtgärder och hur utsatta kvinnor bättre kan skyddas. Men för att stoppa våldet krävs att fler tar sitt ansvar. Var fjärde kvinna har någon gång utsatts för våld av en partner eller före detta partner, och även män drabbas. Akavia jobbar ständigt med att uppmuntra arbetsgivare att ta ett större ansvar i frågan, detta då arbetsplatsen ofta är en säker zon för en utsatt. Och som kollega eller chef har du en viktig roll att spela. Genom att vara uppmärksam på signaler, och stötta och agera om du misstänker att en medarbetare blir utsatt, kan du göra en viktig insats.

Olika typer av våld

Våld i nära relationer får de flesta att tänka på grovt fysiskt våld. Men fysisk misshandel kan också innebära knuffar, att dra någon i håret eller hålla hårt i armen. Det kan även handla om psykisk misshandel. Till exempel att mötas av nyckfulla utbrott, kritik och anklagelser, kontrollerande beteende eller nedsättande kommentarer. Det kan också var ett latent våld, att hota med att något kan hända. Att manipulera någon och få hen att misstro sitt eget beteende eller uppfattning kallas gaslightning, och är också en form av psykiskt våld.

Subtila varningssignaler

Tecken på att någon är utsatt för våld i nära relation kan vara extremt täta sms eller telefonsamtal från en partner, att personen alltid blir lämnad och hämtad av sin partner eller en kollega som aldrig är med på aktiviteter efter jobbet. Men för vissa är arbetsplatsen en säker zon och det kan vara svårt att upptäcka utsatthet. Då är enda sättet att fråga.

Våga ställa obekväma frågor

Som chef kan du använda medarbetarsamtalet. Ställ frågan till alla dina medarbetare. Förklara gärna att det är en rutinfråga och visa att du är insatt. Du kan till exempel säga ”Våld i nära relationer kan se ut på många sätt. Det kan vara sparkar, slag och strypgrepp. Det kan också vara vredesutbrott, manipulation, kontroll eller hot om våld. Det kan vara att styra över någons pengar eller ta lån i någons namn. Känns du igen något av detta i din egen relation?”

Som kollega kan du gärna ställa frågor och visa att du bryr dig. Du kan till exempel säga. ”När du berättade att din partner blev så arg fick jag känslan att det inte är så bra mellan er. Det låter väldigt jobbigt. Hur har ni det tillsammans? Blir hen ofta arg?”

Många utsatta ser inte allvaret

Många våldsutsatta förminskar våldet eller inser inte ens själva att de är utsatta. Många gånger har våldet kommit krypande och uppfattas som normalt. Därför kan frågan och omtanken behöva upprepas flera gånger. De första gångerna kanske det handlar om att så ett frö till insikt.

Döm inte någon som inte berättar, som inte lämnar eller som går tillbaka till en destruktiv relation. Det finns många anledningar till att vara tyst eller stanna i en relation, anledningar som utifrån verkar svårbegripliga. Visa istället att du finns där och hjälper till hur det än blir.

Tre tips till dig som kollega

  • Våga ställa frågan!
  • Visa att du bryr dig, även om du inte får ett jakande svar.
  • Läs och lär dig mer. Jämställdhetsmyndigheten har till exempel webbkursen ”Våld i nära relation - agera som chef eller kollega”.

Tre tips till dig som chef/arbetsgivare

  • Ha regelbundna utbildningar så att du själv och dina medarbetare får kunskap. Jämställdhetsmyndigheten har till exempel webbkursen ”Våld i nära relation - agera som chef eller kollega” anpassad för kollegor i grupp.
  • Ställ frågan till alla, i varje medarbetarsamtal.
  • Döm inte någon som inte lämnar eller som går tillbaka till en destruktiv relation.