Gå till Innehållet

Trivs du på jobbet? Det påverkar ditt liv mer än du tror!

23/10/19 Att trivas på jobbet är viktigt och påverkar den samlade livskvaliteten, det visar Akavias arbetsmiljöundersökning.

Flexibet arbetssätt är en hygienfaktor

Arbetslivet utvecklas i snabb takt och gamla arbetsstrukturer utmanas av digitalisering och globalisering. En påtaglig effekt är att distansarbete kommit att bli en hygienfaktor i många branscher och att många tjänstemän arbetar på distans i någon utsträckning.

Våren 2023 genomförde Akavia en omfattande arbetsmiljöundersökning för att kartlägga hur distansarbetet har påverkat medlemmarna, deras arbetsmiljö och övergripande välbefinnande.

Resultaten visar att det är ett flertal faktorer som påverkar hur väl man mår och trivs på jobbet. Men det är tydligt att de som upplever att de har intressanta och stimulerande arbetsuppgifter, rimlig arbetsbelastning och inflytande över sitt arbete trivs bättre på jobbet.

Dessutom visar resultaten att arbetet har stor effekt på den samlade livskvaliteten och de som trivs på jobbet är sammantaget nöjdare med sina liv.

De tre viktigaste faktorerna för att trivas på jobbet

  1. Intressant och stimulerande arbete
  2. Rimlig arbetsbelastning
  3. Inflytande över arbetet

Inflytande bidrar till välbefinnande

De flesta vill arbeta på distans i någon utsträckning. Distansarbetet har visat sig ha positiv effekt på både välbefinnande, hälsa och balans mellan arbete och privatliv.

Men distansarbete i sig är inte en garant för välbefinnande i arbetslivet. Snarare är det möjligheten att kunna påverkar när, var och hur man arbetar som skapar trivsel och välbefinnande. Att ha inflytande över sitt arbete leder således både till ökat välbefinnande och bättre arbetsmiljö.