Gå till Innehållet

Så jobbar Akavia med arbetsmarknadsfrågor

Akademiker skapar genom sitt arbete värden som gör Sverige konkurrenskraftigt. Akavia arbetar för att medlemmarnas kunskaper och kompetenser ska bidra till samhällets bästa och att varje individ får utväxling på sin utbildning.

Akavia påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Nya arbeten och uppgifter växer fram. Den digitala utvecklingen gör att många fler kan arbeta på distans och kommer att fortsätta att göra det. Det får konsekvenser för kontorens utformning, ledarskapet och hur arbetsmiljön värnas.

Akavia påverkar som fackförbund utvecklingen på arbetsmarknaden. Genom förhandlingar, opinionsbildning och samverkan driver förbundet medlemmarnas intressen och driver på utvecklingen av arbetslivet.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan

I medborgarnas tjänst

Akavias medlemmar är välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen. De arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region.

Karriär på lika villkor

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.