Så jobbar Akavia med arbetsmarknadsfrågor

Akademiker skapar genom sitt arbete värden som gör Sverige konkurrenskraftigt. Akavia arbetar för att medlemmarnas kunskaper och kompetenser ska bidra till samhällets bästa och att varje individ får utväxling på sin utbildning.

Akavia påverkar utvecklingen på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Nya arbeten och uppgifter växer fram. Den digitala utvecklingen gör att många fler kan arbeta på distans och kommer att fortsätta att göra det. Det får konsekvenser för kontorens utformning, ledarskapet och hur arbetsmiljön värnas.

Akavia påverkar som fackförbund utvecklingen på arbetsmarknaden. Genom förhandlingar, opinionsbildning och samverkan driver förbundet medlemmarnas intressen och driver på utvecklingen av arbetslivet.

Akavias arbetsmarknadspolitiska program