Gå till Innehållet

En offentlig förvaltning präglad av rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet

Akavias medlemmar är välutbildade akademiker på strategiska positioner inom den svenska offentliga förvaltningen. De arbetar inom rättsväsendet, på myndigheter eller inom kommun och region.

Akavia påverkar utvecklingen av offentlig sektor

Akavia verkar för att skapa goda förutsättningar för våra medlemmar som arbetar i medborgarnas tjänst. Vi påverkar utvecklingen av offentlig sektor på olika nivåer och med olika verktyg som facklig part.

Genom förhandlingsarbete, påverkansarbete och samverkan driver vi medlemmarnas intressen på central och lokal nivå och medverkar till utvecklingen av offentlig verksamhet. Ett mål för Akavia som facklig organisation är att påverka beslutsfattare och skapa opinion i frågor som är viktiga för våra professioner.

Vill du bli medlem i Akavia?

Som medlem i Akavia finns vi alltid nära till hands, oavsett om det gäller lönerådgivning eller tips i karriären. Bli medlem idag och upplev fördelarna.

Bli medlem

Utbildning ska löna sig

Att välja en akademisk utbildning är en investering, både för individen och samhället. För att det ska vara attraktivt att studera vid högskola eller universitet är det centralt att utbildning lönar sig och att studenter erbjuds goda studievillkor.

Karriär på lika villkor

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.