Så jobbar Akavia med mångfald

Mångfaldstänk är ett viktigt och långsiktigt arbete som ska vara en naturlig del av varje verksamhet, såväl organisationsövergripande som i den vardagliga dialogen. Genom att aktivt motverka normer och värderingar som hindrar organisationen att se alla individer bortom kategorier säkras kompetensförsörjningen genom att varje människas unika kompetens tillvaratas.

Förutsättningar för karriär på lika villkor

En mångfald av bakgrunder, erfarenheter, intressen och styrkor ska användas och utvecklas i alla verksamheter. Varje individ är unik. Genom att se det och bygga på individens styrkor, ges förutsättningar för att hitta den bästa lösningen för verksamheten och för individen. 

Genom att jobba med mångfald tar vi in fler perspektiv i vårt arbete. Det handlar om att tillåta människor att vara den de är och att visa respekt för varandra. Det handlar också om att uppskatta våra olikheter, oavsett vilken ålder, sexuell läggning, etnicitet, köns-identitet/uttryck eller funktionsvariation vi har.

Mångfald i arbetslivet ger många fördelar. Till exempel har arbetsplatser som prioriterar mångfald bättre förutsättningar att klara kriser. Vid kritiska situationer behöver arbetsgivare fatta snabba beslut och hitta nya, smarta lösningar. Ett sätt att lyckas med detta är att fokusera på mångfald. Genom att prioritera bredd och ytterligheter får arbetsgivare fler perspektiv, mer underbyggda beslut och bättre problemlösning.

Akavia verkar för ett arbetsliv där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär. Att arbeta med mångfald gör att vi som förbund kan bli ännu bättre på att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden.

Rapportsläpp om etnisk diskriminering i arbetslivet