Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

)

Arbetsrättsligt stöd

Med vår rådgivning kan du känna dig trygg med fackligt stöd från någon som förstår din situation. Hit kan du ringa för att få stöd eller råd i frågor som rör ditt arbetsliv eller din karriär. Våra kunniga rådgivare hjälper dig med fackliga eller arbetsrättsliga frågor, samt företräder dig om du skulle få problem på jobbet. Den fackliga rådgivningen ingår i ditt medlemskap.

Kontakta rådgivningen

Vad ingår i den fackliga rådgivningen?

Specialiserade rådgivare och jurister som hjälper dig med arbetsrättslig rådgivning, förhandlings- eller rättshjälp samt expertis för att trygga dina arbetsförhållanden. Vi har en hög kunskap om våra medlemmars branscher och förutsättningar, därför kan vi erbjuda arbetsrättslig rådgivning inriktad på våra medlemmars professioner inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proffessionell och individuell hjälp baserat på ditt yrkesliv och din situation. 

Arbetsrättslig rådgivning

Oavsett om du behöver konkret stöd med en uppkommen situation eller vill ha råd kring hur du själv kan hantera den finns våra rådgivare tillgängliga för dig. Du kan vända dig till oss i frågor om till exempel

 • Lön
 • Anställningsvillkor
 • Semester
 • Uppsägningstid
 • Arbetsmiljö
 • Föräldraledighet eller kollektivavtal.

 

Förhandlingshjälp

Ibland kan det uppstå oenighet i en fråga mellan dig och din arbetsgivare. Du kan då ta kontakt med Akavias rådgivning så att en av våra erfarna förhandlare kan hjälpa dig att hantera problemet. Vi kan ge dig råd och stöd inför att du själv tar kontakt med arbetsgivaren alternativt att vi kontaktar arbetsgivaren för din räkning. Det kan handla om allt från anställningsvillkor till en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp redan från den dag då du blir medlem i förbundet. Frågan får dock inte ha uppstått innan du ansökte om medlemskap.

Rättshjälp och rättskyddsersättning

Rättshjälp

Vid en tvisteförhandling kan du få rättshjälp av oss för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd. En förutsättning för rättshjälp är att det finns rimliga möjligheter till framgång vid en rättslig prövning. Rättshjälpen avser tvister som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige där svensk rätt är tillämplig.

Rättshjälpen innebär att en av våra förbundsjurister företräder dig utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader. Rättshjälpen innefattar dock inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan dig och arbetsgivaren. Rättshjälpen omfattar heller inte skadestånd som du själv döms att betala till arbetsgivaren.

Rättshjälpen omfattar:

 • Tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande t.ex. uppsägning, anställningsvillkor eller semester
 • Ansökan om konkurs och statlig lönegaranti när din arbetsgivare är på obestånd
 • Överklagande av beslut om nekad arbetsskadeersättning
 • Överklagande av beslut om nekad arbetslöshetsersättning
 • Juridiskt biträde vid misstanke om arbetsmiljöbrott

Rättskyddsersättning

Om du arbetar med myndighetsutövning och blir misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten kan du få rättsskyddsersättning från oss. Du anlitar då själv en advokat som ska förordnas som offentlig försvarare. Förbundet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader i brottmålet.

Om du vill ansöka om rättsskyddsersättning kan du fylla i blanketten "Ansök om ersättning" nedan. Läs gärna igenom villkoren för rättskyddsersättning innan du ansöker.

Du kan skicka din ansökan till:

Akavia
Att: Förhandlingsavdelningen
Box 5167, 102 44 Stockholm

När ärendet är avslutat ansöker du om utbetalning av ersättningen i blanketten "Ansökan om utbetalning".

Rättsskyddsersättning villkorBlankett - Ansökan om ersättningBlankett - Ansökan om utbetalningKontakta rådgivningen

Förmåner
Trygghet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Läs mer

Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Läs mer

Sakförsäkringar

I ditt medlemskap har du tillgång till några av marknadens bästa hem-, bil- och sakförsäkringar via Folksam. Försäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand. Även du som student kan teckna en hemförsäkring som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Läs mer

Företagsförsäkring

Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare. Som medlem och egenföretagare i Akavia får du möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam.

Läs mer

Personförsäkringar

Personförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända. Du får hjälp att trygga din tillvaro vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med Akavias gruppavtal erbjuds du marknadens bästa personförsäkringar och villkor.

Läs mer

Juristförsäkring

Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år . Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Läs mer