Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Från rådvill / Till trygg

Med vår rådgivning kan du känna dig trygg med fackligt stöd från någon som förstår din situation. Hit kan du ringa för att få stöd eller råd i frågor som rör ditt arbetsliv eller din karriär. Våra kunniga rådgivare hjälper dig med fackliga eller arbetsrättsliga frågor, samt företräder dig om du skulle få problem på jobbet. Den fackliga rådgivningen ingår i ditt medlemskap.

Behöver du arbetsrättslig- och facklig rådgivning om exempelvis din arbetssituation eller lön kontaktar du rådgivningen på radgivning@akavia.se eller telefonnummer 010-303 75 00 (vardagar 09:00-17:00) så hjälper vi dig.

Vad ingår i den fackliga rådgivningen?

Specialiserade rådgivare och jurister som hjälper dig med arbetsrättslig rådgivning, förhandlings- eller rättshjälp samt expertis för att trygga dina arbetsförhållanden. Vi har en hög kunskap om våra medlemmars branscher och förutsättningar, därför kan vi erbjuda arbetsrättslig rådgivning inriktad på våra medlemmars professioner inom både privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proffessionell och individuell hjälp baserat på ditt yrkesliv och din situation. 

Arbetsrättslig rådgivning

Oavsett om du behöver konkret stöd med en uppkommen situation eller vill ha råd kring hur du själv kan hantera den finns våra rådgivare tillgängliga för dig. Du kan vända dig till oss i frågor om till exempel

 • Lön
 • Anställningsvillkor
 • Semester
 • Uppsägningstid
 • Arbetsmiljö
 • Föräldraledighet eller kollektivavtal.

 

Förhandlingshjälp

Ibland kan det uppstå oenighet i en fråga mellan dig och din arbetsgivare. Du kan då ta kontakt med Akavias rådgivning så att en av våra erfarna förhandlare kan hjälpa dig att hantera problemet. Vi kan ge dig råd och stöd inför att du själv tar kontakt med arbetsgivaren alternativt att vi kontaktar arbetsgivaren för din räkning. Det kan handla om allt från anställningsvillkor till en felaktig uppsägning. Du har rätt till förhandlingshjälp redan från den dag då du blir medlem i förbundet. Frågan får dock inte ha uppstått innan du ansökte om medlemskap.

Rättshjälp och rättskydds- ersättning

Rättshjälp

Om tvisten inte går att lösa kan du ansöka om rättshjälp från oss för att få saken prövad i domstol eller skiljenämnd. En förutsättning för rättshjälp är att det finns rimliga möjligheter till framgång vid en rättslig prövning. Rättshjälpen avser tvister som handläggs vid domstolar, skiljenämnder och myndigheter i Sverige där svensk rätt är tillämplig.

Rättshjälpen innebär att en av våra förbundsjurister företräder dig utan kostnad hela vägen i processen. Vid en eventuell förlust svarar Akavia för samtliga rättegångskostnader. Rättshjälpen innefattar dock inte kostnader för skiljeförfarande enligt avtal mellan dig och arbetsgivaren. Rättshjälpen omfattar heller inte skadestånd som du själv döms att betala till arbetsgivaren.

Rättshjälpen omfattar:

 • Tvist mellan dig och din arbetsgivare gällande t.ex. uppsägning, anställningsvillkor eller semester
 • Ansökan om konkurs och statlig lönegaranti när din arbetsgivare är på obestånd
 • Överklagande av beslut om nekad arbetsskadeersättning
 • Överklagande av beslut om nekad arbetslöshetsersättning
 • Juridiskt biträde vid misstanke om arbetsmiljöbrott

Rättskyddsersättning

Utöver rättshjälp kan du som arbetar med myndighetsutövning ansöka om rättsskyddsersättning från oss om du skulle bli misstänkt för tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten. Du anlitar då själv en advokat som ska förordnas som offentligt biträde. Förbundet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader i brottmålet.

Om du vill ansöka om rättskyddsersättning kan du fylla i blanketten nedan och skicka till:

Akavia
Att: Förhandlingsavdelningen
Box 5167, 102 44 Stockholm

Blankett - Ansökan om rättsskyddsersättning

Så nyttjar du den fackliga rådgivningen

Behöver du arbetsrättslig- och facklig rådgivning om exempelvis din arbetssituation eller lön kontaktar du rådgivningen på radgivning@akavia.se eller telefonnummer 010-303 75 00 (vardagar 09:00-17:00) så hjälper vi dig.

Förmåner
Trygghet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Läs mer

Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Läs mer

Sakförsäkringar

I ditt medlemskap har du tillgång till några av marknadens bästa hem-, bil- och sakförsäkringar via Folksam. Försäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand. Även du som student kan teckna en hemförsäkring som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Läs mer

Företagsförsäkring

Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare. Som medlem och egenföretagare i Akavia får du möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam.

Läs mer

Gruppförsäkringar

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? Gruppförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända.

Läs mer

Juristförsäkring

Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år . Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Läs mer