Gå till Innehållet

Vad krävs för att bli chef?

Hälften av Akavias medlemmar uppger att de vill bli chefer någon gång i framtid. Men hur får man sitt första chefsjobb? Med rätt strategi ökar chanserna att få det eftertraktade jobbet.

Redo att bli chef

Den som arbetar i ett större företag eller organisation kan tala om sin plan och sina önskemål för framtiden för sin chef och för HR-avdelningen. Det kanske finns utbildning att ta del av eller på andra sätt få stöd för att gå vidare i ledarposition. Andra får vara beredda att byta arbetsgivare för att få sitt första chefsjobb.

För båda kategorierna gäller det förbereda sig och skaffa sig kompetens och erfarenhet som kan vara relevant. Vad är det för kompetenser och erfarenheter? Vilka särskilda förmågor behöver den som vill bli chef ha? Hur kan man utveckla de förmågorna?

Förmåga till kommunikation, intresse för människor och självkännedom är tre styrkor behövs för ledare generellt. Så här kan du tänka för att öva upp dem och bli mer förberedd för att gå in en chefsroll.

  • Kommunikationsförmåga


    Att kunna kommunicera så att budskap når fram till omvärlden och medarbetare är en kärnkompetens hos duktiga ledare. Det kan till exempel innebära att formulera organisationens övergripande mål och uppdrag på ett sätt så att det blir tydligt för ett team hur deras arbete kuggar in och blir en del av helheten. Du kan själv öva dig på att den typen av kommunikation genom att för dig själv, med dina egna ord formulera vad din organisations mål, syfte och uppdrag är. Då gör du det tydligt för dig själv och andra vad din del i helheten innebär. Det kan vara en utmärkt uppgift att göra inför ett utvecklingssamtal med din chef.
  • Intresse för människor


    Förmodligen är du intresserad av att bli chef för att du är intresserad av människor. Det kan ta sig olika uttryck. De flesta av oss gillar att umgås med personer som vi gillar, alltså människor som vi själva väljer att vara med. På jobbet har vi människor omkring oss som vi inte själva har valt. Chefers uppgift är att ta tillvara sina medarbetares kompetens och få dem att blomma ut till sitt allra bästa jag. En viktig förmåga är att få medarbetare att känna sig sedda och trygga genom att på riktigt intressera sig för vad som är viktigt för dem i deras liv och arbete. Det där kan du som vill bli ledare också öva dig på genom att lära känna dina kollegor, ställa frågor till dem och lyssna på det de har att säga. Använd öppna frågor som börjar med vad, hur, när, vem, vilka, varför, vart.
  • Självkännedom och viljan att lära sig


    Du behöver lära dig vem du är, var du kommer ifrån och vad som har präglat dig på vägen. Du behöver känna till hur du uppfattas av andra. Som chef blir du granskad mycket mer ingående än andra. Alla sidor i din personlighet som är positiva för ditt uppdrag kommer att hyllas, men också andra delar av dig kommer att dras fram i ljuset. Du måste också vara villig att utveckla ditt ledarskap och ta till dig av feedback, lära av dina misstag och reflektera över ditt eget ledarskap. Börja med att be människor i din omgivning om att ge dig feedback. Sök dig till sammanhang och grupper som talar öppet om hur samarbetet sker och där människor har förmågan att vara uppriktiga mot dig. Ägna dig åt ett ständigt lärande.

Inte medlem i Akavia?

Bli medlem

Lön och ersättningar

Många av Akavias medlemmar är chefer som har ett särskilt ansvar för arbetsmiljö, verksamhetsfrågor, budgetfrågor och inte minst personalansvar.

Intervjufrågor chef

Det bästa rådet inför en anställningsintervju är att du är väl förberedd. Här är frågorna som är vanligt förekommande i chefsrekryteringar.