Anställningsavtal

När du ska få en ledande befattning är det viktigt att vara noga med anställningsavtalet. Dina villkor kan skilja sig från andra anställdas och avtalet kan behöva vara mer omfattande. Här hittar du mer information om vad som gäller för dig som har en ledande befattning i privat, kommunal eller statlig sektor.