Gå till Innehållet

Unga samhällsvetare saknar fast anställning

Begreppet samhällsvetare är brett och innefattar en rad utbildnings- och yrkesinriktningar. Utredare, handläggare, analytiker och statistiker är några exempel. Men hur ser egentligen professionens arbetssituation ut? Ett svar finns i Akavias senaste löneenkät där medlemmar utöver lön bland annat svarat på frågor om anställningsform, övertid och ansvar.

Akavia har tidigare redovisat resultaten från löneenkäten 2020. Med hjälp av svaren från undersökningen kan vi nu även redovisa fakta avseende samhällsvetarnas arbetssituation.

Undersökningen visar att majoriteten av alla samhällsvetare har en tillsvidareanställning, i snitt är det 92 procent som har en så kallad fast anställning. Bland de yngsta samhällsvetarna (25-29 år) är det dock bara 71 procent som är fastanställda, medan nästan var fjärde (23 procent), har en tillfällig anställning, till exempel vikariat.

– Detta är bekymmersamt eftersom tillfälliga anställningar kan vara mer osäkra och göra att det är svårare att till exempel få bostadslån och planera mer långsiktigt i livet, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker med fokus på samhällsvetare på Akavia.

Fem procent av de yngsta samhällsvetarna (25-29 år) har en provanställning som även det kan uppfattas som en mer osäker anställningsform. En arbetsgivare behöver nämligen inte ge någon förklaring till att inte låta en provanställning övergå i en tillsvidareanställning.

Förutom it-akademikerna är samhällsvetarna den profession som jobbar minst övertid bland Akavias medlemsgrupper. I snitt arbetar 36 procent av samhällsvetarna aldrig över. Enbart 6 procent arbetar mer än 17 övertidstimmar per månad, jämfört med jurister och ekonomer där 12 procent har samma arbetsbelastning.

– Däremot kanske samhällsvetare ändå arbetar över många timmar men utför det på sin flextid och istället bygger upp en stor mängd extra timmar som kanske tas ut i samband med semestern, säger Ulrika Husmark.

Mest övertid jobbar samhällsvetare inom it och på kommunala bolag. Ju äldre samhällsvetarna är desto mer jobbar de övertid.

Av de samhällsvetare som är chefer har så många som 95 procent verksamhetsansvar. Det är mer än inom alla andra av Akavias professioner (82-92 procent). Det är däremot inte lika vanligt att samhällsvetarcheferna har budgetansvar eller personalansvar (73 procent respektive 82 procent).

Nästan var femte (17 procent) av de yngsta samhällsvetarcheferna (25-29 år) menar att det är otydligt om det ingår verksamhetsansvar i chefsbefattningen. Det framgår dock inte om det är arbetsgivaren som brister i att informera om detta, eller om det kan bero på att samhällsvetare som är nya i arbetslivet är osäkra på begreppet verksamhetsansvar.

Jämfört med andra professioner har samhällsvetarna generellt ansvar för större grupper. 42 procent av cheferna har ansvar för 4 till 10 personer, 33 procent har arbetsgrupper med 11 till 20 medarbetare, 12 procent ansvarar för 21 till 50 anställda och 3 procent har riktigt stora personalgrupper med fler än 50 personer.

Källa: Akavias löneenkät bland medlemmarna genomfördes från oktober 2020 till januari 2021. Läs mer om löneutvecklingen för samhällsvetare här.