Akavia forum: Synlighet, medlemsvård och ökat engagemang

Välkommen till Akavia forum, en mötesplats där förtroendevalda kan träffas och utbyta erfarenheter och ställa frågor till personal från Akavia kring olika teman.

Tema: Synlighet, medlemsvård och ökat engagemang

Välkommen till ett samtal om hur man kan synliggöra det lokalfackliga arbete, få fler medlemmar och öka engagemanget för fackliga frågor. Ta del av tips, råd och stöd från Akavias experter. Inspireras av hur andra förtroendevalda arbetar med synlighet, medlemsvård och ökat engagemang för fackliga frågor. Inspirera andra förtroendevalda genom att dela med dig av egna erfarenheter och tips.

Mejla frågor eller erfarenheter på förhand

Har du frågor gällande medlemsvård och medlemsrekrytering, eller har du kanske bra erfarenheter eller exempel som du gärna vill dela med dig av? Mejla dem gärna senast den 10 mars till akaviaforum@akavia.se så försöker vi ta upp dem under mötet.

Inbjudan skickas till alla förtroendevalda som är medlemmar i Akavia.

När: Onsdag den 15 mars, kl. 8.30-10.00
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkommen!