Gå till Innehållet

Åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän höjs

Ett år efter att PTK och Svenskt Näringsliv skrev under huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd i Saltsjöbaden höjs nu åldersgränsen för förmånerna i avtalet från 65 till 66 år. Dessutom höjs åldersgränserna i arbetsskadeförsäkringen TFA och livförsäkringen TGL.

Åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän höjs till 66 år

Vid årsskiftet höjdes åldersgränserna för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen från 65 till 66 i de allmänna systemen. Samtidigt höjdes åldersgränsen för ITP sjukpension till 66 år. Dessutom höjdes åldersgränsen för intjänande av tjänstepensionen ITP 1 till 66 år. 

Nu är det klart att även åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän och arbetsskadeförsäkringen TFA höjs från 65 till 66 år. Dessa förändringar gäller retroaktivt från den 1 januari.

Från den 1 juli 2023 höjdes även åldersgränserna i tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP-utland från 65 till 66 år.

Rår och stöd i ditt uppdrag

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.

Läs mer om trygghetsöverenskommelsen

En del av Trygghetsöverenskommelsen handlar om vad som gäller vid uppsägning. I grunden är regelverket detsamma som tidigare men reglerna i lagar och avtal ser lite olika ut.