Gå till Innehållet

TRR inspirerar och utbildar

Ta del av insikter, spaningar och öka din kunskap kring omställning, nya kompetensbehov och framtidens arbetsliv.

TRR anordnar regelbundet aktiviteter för arbetsgivare och fackligt förtroendevalda, som ger dig stöd, verktyg och färdigheter som du kan ha nytta av vid omställning.

Om TRR

TRR är en omställnings- och arbetslivsaktör som bidrar till lärande och rörlighet på svensk arbetsmarknad. Verksamheten riktar sig till företag på den privata arbetsmarknaden, fackligt förtroendevalda och företagens anställda tjänstemän.

TRR är en stiftelse som drivs utan vinstintresse och bygger på ett kollektivavtal mellan parterna Svenskt Näringsliv och PTK.