Så ser arbetsmarknaden ut för nyexaminerade

I Akavias rapport "Efter examen 2021" får du fördjupad kunskap om vilka vägar som leder till första jobbet och hur löneläget ser ut för nyexaminerade akademiker.

)

Rapport: Efter examen 2021

Hur ser den akademiska vägen ut i början av karriären? I rapporten Efter examen 2021 hittar du svaren och får fördjupad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut för akademiker.

I rapporten finns också djupgående statistik för Akavias professioner; ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Till rapporten

Fakta

Arbetsmarknadsundersökningen Efter examen gjordes under perioden februari – april 2021. I urvalet ingår ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och har tagit examen under perioden september 2019 – augusti 2020. 2 157 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 28 procent.

RESULTAT FRÅN UNDERSÖKNINGEN

 • 74 procent av de nyexaminerade akademikerna har en hel- eller deltidsanställning, är tjänstlediga eller är egenföretagare
 • 39 procent får sitt första arbete med relevans för utbildningen före avslutade studier
 • 23 procent fick kännedom om sitt nuvarande arbete via kontakter
 • 34 procent hade praktik under utbildningen
 • 49 procent hade ett extrajobb under utbildningen med relevans för sitt nuvarande arbete
 • För 59 procent är stimulerande arbetsuppgifter viktigast när man söker jobb

Så tycker Akavia

 • Det är viktigt att unga akademiker snabbt får arbete med relevans för utbildningen
 • Praktik inom ramen för utbildningen måste bli vanligare
 • Samarbetet mellan akademin och arbetslivet måste vara tillräcklig och relevant
 • Svenska högskolor och universitet bör följa upp och föra statistik över vart deras alumner tagit vägen efter studierna
 • Statliga myndigheter ska åläggas att anställa studentmedarbetare. De särskilda avtal som finns för studentmedarbetare bör användas mer
 • Akademikerpraktik bör införas som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd