Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Från oro till lugn

Är du medlem i Akavia ingår vår inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och medför att du kan få upp till 80 procent av din lön vid ofrivillig arbetslöshet. Det gör att du kan fokusera på det du vill, istället för att oroa dig över vad som skulle hända om du blir arbetslös.

Bli medlem

Vad kan du få?

Ange din lön och räkna ut hur mycket du kan få i ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle förlora jobbet.

Mer om försäkringen

Varför ska jag ha en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är det enklaste sättet att säkra din privatekonomi från plötsliga inkomstbortfall, till exempel om du skulle bli uppsagd. Du får ekonomisk trygghet och vetskap om att du i stort sett kan bibehålla din befintliga livsstil och klara dig ekonomiskt. 

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan dock aldrig bli högre än 80 procent av ersättningstaket på 33 000 kronor i månaden före skatt. En inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket, upp till 100 000 kr i månaden före skatt.

Vad ingår i Akavias inkomstförsäkring?

Grundskyddet som ingår är 80 procent av din a-kassegrundande lön, upp till 100 000 kr/mån och gäller i 120 arbetsdagar.

Behöver jag göra något för att omfattas av inkomstförsäkring?

Som medlem i Akavia behöver du inte göra något för att omfattas av inkomstförsäkringen. Den ingår i ditt medlemskap. Däremot krävs det att du är medlem i Akademikernas a-kassa då inkomstförsäkringen är ett komplement till den ersättning som a-kassan betalar ut. Du kan läsa mer samt ansöka om medlemskap i a-kassan på akademikernasakassa.se 

Om du har fler frågor kring inkomstförsäkringen, kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring:

Telefontid: Måndag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs normalt att du varit medlem i Akavia under minst tolv månader före arbetslösheten, är medlem i Akademikernas a-kassa samt har beviljats arbetslöshetsersättning.

Nytt om inkomstförsäkringen

I samband med förändringen av LAS den 1 oktober så utökar Akavia även inkomstförsäkringen. Det innebär att du som medlem kan få ersättning i 300 dagar vid en eventuell tvist om ogiltig uppsägning om förbundet företräder dig och du inte omfattas av något trygghetsavtal. I dagsläget kan du i sådana fall få ersättning i högst 120 dagar.

Förändringen träder i kraft den 1 oktober.

Här hittar du alla villkor

Utöka skyddet

Kan jag teckna ytterligare försäkringar för att säkra min inkomst?

Vill du utöka det skydd du får genom inkomstförsäkringen kan du även teckna våra tilläggsförsäkringar TID eller LÖN.

Tillägget TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar.  Tillägget LÖN är för dig som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden och vill höja taket i Akavias inkomstförsäkring upp till 160.000 kronor/månad.
Tillägget kan tecknas till och med det kalenderår du fyller 60 år.

Hur ansöker jag om ersättning?

Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning ut per automatik till dig när du anmäler dig på arbetsförmedlingen och till Akademikernas a-kassa. Ansökan kan också skrivas ut via länken nedan.

Ansök om ersättning

Inte medlem i Akavia?

Förmåner
Trygghet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Läs mer

Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Läs mer

Sakförsäkringar

I ditt medlemskap har du tillgång till några av marknadens bästa hem-, bil- och sakförsäkringar via Folksam. Försäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand. Även du som student kan teckna en hemförsäkring som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Läs mer

Företagsförsäkring

Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare. Som medlem och egenföretagare i Akavia får du möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam.

Läs mer

Personförsäkringar

Personförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända. Du får hjälp att trygga din tillvaro vid till exempel sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Med Akavias gruppavtal erbjuds du marknadens bästa personförsäkringar och villkor.

Läs mer

Juristförsäkring

Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år . Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Läs mer

Avtalsgranskning

Innan du skriver på till exempel ett anställningsavtal kan det vara bra med ett par extra ögon. Våra rådgivare hjälper dig att granska ditt avtal och kan ge dig tips om annat som kan vara bra att tänka på innan du skriver på.

Läs mer