Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Från oro/Till lugn

Är du medlem i Akavia ingår vår inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och medför att du kan få upp till 80 procent av din lön vid eventuell arbetslöshet. Det gör att du kan fokusera på det du vill, istället för att oroa dig över vad som skulle hända om du blir arbetslös.

Varför ska jag ha en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är det enklaste sättet att säkra din privatekonomi från plötsliga inkomstbortfall, till exempel vid en uppsägning. Du får ekonomisk trygghet och vetskap  om att du  i stort sett kan bibehålla din befintliga livsstil och klara dig ekonomiskt. Om du blir arbetslös så har du tryggat upp till 80 procent av din inkomst i 120 arbetsdagar

Vad ingår i Akavias inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är en försäkring av din inkomst om du skulle bli arbetslös och fungerar  som ett komplement till a-kassan. Akavias inkomstförsäkring tillsammans med a-kassan ger en ersättning på upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kronor per månad före skatt

 

 

 

 

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Som medlem i Akavia behöver du inte göra något för att teckna inkomstförsäkringen. Den ingår i ditt medlemskap. Däremot behöver du även vara medlem i Akademikernas a-kassa. Du kan ansöka om medlemskap i a-kassan i samband med ansökan till Akavia.   

Du måste vara medlem i Akavia samt Akademikernas a-kassa i minst 12 månader för att kunna söka ersättning från inkomstförsäkringen.

Om du har fler frågor kring inkomstförsäkringen kan du vända dig direkt till den:

Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16
Telefon: 0770-78 20 50
E-post: kundservice@inkomstforsakring.com

 

Här hittar du samtliga villkor

Kan jag teckna ytterligare försäkringar för att säkra min inkomst?

Förutom inkomstförsäkringen, kan du även teckna våra tilläggsförsäkringar TID eller LÖN.

Dessa kompletterar din inkomstförsäkring och kan ge dig högre ersättning eller ersättning under en längre tid. Du tecknar tilläggsförsäkringarna efter att du har blivit medlem i Akavia.

Med tillägget TID kan du öka tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar.  Tillägget LÖN är för dig som tjänar mer än 80 000 kronor i månaden och vill höja taket för din inkomstförsäkring.

Hur ansöker jag om ersättning från inkomstförsäkringen?

Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning ut per automatik till dig när du anmäler dig på arbetsförmedlingen och till Akademikernas a-kassa. Ansökan kan också skrivas ut via länken nedan.

Ansök om ersättning

Vilken ersättning kan jag få?

Ange din lön nedan och räkna ut hur mycket du kan få i ersättning från inkomstförsäkringen.

Bli medlem

MED INDIVIDEN I FOKUS GER VI DIG FULL UTVÄXLING PÅ DIN AKADEMISKA UTBILDNING.

FAQ
Inkomstförsäkring

Om jag arbetar utomlands vad gäller då?

Akavia följer Akademikernas a-kassas bedömning om vad som är tillgodoräkningsbar arbetad tid.

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Om du endast har den gemensamma inkomstförsäkringen så behöver du inte meddela oss eventuella förändringar av inkomst.

Om du däremot har tecknat Tilläggsförsäkringen bör du se till att vara rätt försäkrad (motsvarande din a-kassegrundande inkomst). Detta för att ersättningen vid en eventuell arbetslöshet ska bli korrekt.

Vilka villkor gäller inkomstförsäkringen?

För att kunna få ersättning från vår inkomstförsäkring krävs förutom medlemskap i Akavia också att du uppfyller kraven för inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

Villkoren i korthet:

 • Försäkringen gäller samtliga medlemmar exklusive studerande, pensionärer och omfattar medlemmar till månadsskiftet innan de fyller 65 år.

 • Inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassan upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning med ett tak på 80 000 kr i månadslön.

 • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som a-kassan tillämpar.

 • Ersättning betalas ut upp till 120 arbetslösa dagar.

 • För att få ersättning ska du ha varit medlem i Akavia under de senaste tolv månaderna. Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.

  Obs! Vid arbetslöshet måste du påbörja en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa (efter inträdet i Akavia), som inleds med karensdagar, för att kunna beviljas ersättning från Akavias Inkomstförsäkring. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat förbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning från Akavias Inkomstförsäkring.

 • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörjat en ny a-kasseperiod med karensdagar för att ersättning ska utbetalas.

 • Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa och även i övrigt uppfylla kraven som ställs för att få ersättning från Akademikernas a-kassa

 • Du måste ha rätt till inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.
Fullständiga villkor

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa har du automatiskt en inkomstförsäkring. Du betalar alltså inget extra för den.

I vissa fackförbund är inkomstförsäkringen frivillig och man betalar då istället en extra premie. Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse. 

Bli medlem

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

 • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa

 • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

För att vara ersättningsberättigad från inkomstförsäkringen måste du under en ramtid på 18 månader innan arbetslöshetens inträde ha förvärvsarbetat 80 timmar per månad i tolv månader. Ramtiden kan förlängas om du varit sjuk, vårdat barn som inte har fyllt två år eller haft föräldrapenning. Studier kan förlänga ramtiden för den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar ungefär nio veckor.

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få beror på vilken inkomstförsäkring du har samt hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. De flesta inkomstförsäkringar ersätter som högst upp till 80 procent av din tidigare lön. 

Har du en månadslön på 25 025 kronor eller mindre så täcker ersättningen från a-kassan redan 80 procent av din lön. Men om du tjänar mer än så behöver du en inkomstförsäkring för att få ut ett större belopp.

En enkel princip att utgå ifrån är att ju högre din lön är desto mer tjänar du på en inkomstförsäkring.

Vad är en inkomstförsäkring?

En inkomstförsäkring är ett ekonomiskt skydd som ger dig ersättning om du skulle förlora ditt arbete. Precis som du försäkrar ditt hus eller bil kan du alltså försäkra din lön. Som medlem i Akavia ingår vår inkomstförsäkring i ditt medlemskap.

Försäkringen är ett komplement till a-kassan, eftersom a-kassan högst kan ge 80 procent av en viss maxgräns, oavsett hur mycket du tjänar. Det innebär alltså att inkomstförsäkringen fyller ut ersättningen från a-kassan.

Så om du blir arbetslös och uppfyller kraven för att få utbetalningar från a-kassan kan inkomstförsäkringen alltså fylla på upp till 80 procent av din faktiska lön. Ju högre lön du har desto mer tjänar du på att ha en inkomstförsäkring. 

Om du exempelvis skulle tjäna 50 000 kronor i månaden får du ut ungefär dubbelt så mycket som om du bara fått ersättning från a-kassan.  

Finns det möjlighet att utöka skyddet?

Som medlem i Akavia och i Akademikernas a-kassa kan du även välja att teckna en tilläggsförsäkring. Den ger dig ersättning under längre tid om du skulle bli arbetslös. När du tecknar tilläggsförsäkringen får du ersättning motsvarande upp till 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor dag 121-200 som arbetslös och upp till 70 procent dag 201-300.

Teckna tilläggsförsäkring +TID

Du som har en inkomst som är högre än 80 000 kronor per månad kan välja att teckna en tilläggsförsäkring som försäkrar din inkomst upp till 140 000 kronor per månad. Du väljer själv vilken inkomst du vill försäkra. Kan tecknas till och med det kalenderår du fyller 60 år.

Teckna tilläggsförsäkring +LÖN

Hur fungerar inkomstförsäkringen?

För yrkesverksamma medlemmar i Akavia ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Akavia en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa och  att du varit medlem i Akavia i tolv månader. 

Vilka omfattas av inkomstförsäkringen?

För alla yrkesverksamma medlemmar i Akavia ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Detta gäller oavsett om du tidigare var medlem i Civilekonomerna eller Jusek. 

Du måste dock också vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få inkomstförsäkring då den är ett komplement till a-kassan.

FAQ
A-kassa

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

Den 1 oktober höjs månadsavgiften till a-kassan med 30 kronor. Anledningen är att regeringen höjt dagpenningtaket, som betalas ut av a-kassan, för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Har du frågor om avgiften eller din ersättning från a-kassan bör du alltid kontakta Akademikernas a-kassa direkt (08-412 33 00, måndag till fredag 09:00-16:00). Läs mer om höjningen på akademikernasakassa.se/ny-avgift


Vad händer nu?

Du behöver själv inte göra något utan avgiften justeras automatiskt. Du betalar din a-kasseavgift via autogiro, det innebär att det nya beloppet kommer att dras vid nästa månadsskifte.

This information in English

Adjusted fee to Akademikernas a-kassa

On October 1, the monthly fee to Akademikernas a-kassa is increased by SEK 30 due to higher costs in view of the governmental decision to change the maximum daily allowance amount from SEK 910 to SEK 1,200 to mitigate the economic impact of the pandemic on individuals and society.  

For questions about the fee or your insurance benefits, please contact Akademikernas a-kassa directly, 08-412 33 00, Mo-Thu, 9.00-16.00. More information on the increased fee is available at

https://www.akademikernasakassa.se/en/membership/new-fee-2020/

 

What happens next?

You do not have to take any action, your fee is automatically adjusted.

If you pay by paper invoice/e-invoice/Kivra, the new fee will show on your next invoice. If you pay by automatic transfer, the adjusted fee will be withdrawn at the end of the month.

If you pay directly to Akademikernas a-kassa, the fee will be automatically adjusted. It might be good to check that your monthly payment goes through, as it is a prerequisite for you to be eligible for the Akavia income insurance.

For questions about your membership, you are welcome to contact the Akavia membership service.

Byta fackförbund, vad händer med a-kassan?

Är du idag medlem i ett annat fackförund och vill byta till Akavia gör du det enkelt genom att:

 1. Ansöka om medlemskap i Akavia.

 2. Samtidigt bör du också ansöka om medlemskap i Akademikernas a-kassa.

  Byter du a-kassa får du räkna in din tidigare tid, förutsett att bytet sker utan uppehåll.  Läs mer om det här.

  Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa behöver du inte skicka in en ny ansökan. Uppge bara i ansökan till Akavia att du redan är medlem, så kontaktar vi Akademikernas a-kassa och ser till att din a-kassafaktura slås samman med betalningen för ditt medlemskap i Akavia.

 3. När du fått din medlemsansökan i Akavia bekräftad så ansöker du om utträde ur ditt nuvarande fackförbund.

Vilka tillfälliga regler gäller för a-kassan med anledning av coronaviruset

Är du inte redan medlem i Akademikernas a-kassa är det nu ett mycket bra tillfälle att bli det. Till följd av coronapandemin har a-kassans regler tillfälligt ändrats.

Akademikernas a-kassa har bland annat slopat karensdagarna. Det innebär att mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från a-kassan redan från din första arbetslösa dag. I vanliga fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod.

Under perioden mars till december 2020 räknas varje medlemsmånad i Akademikernas a-kassa som fyra månader. Det innebär att du som medlem i a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning redan efter tre månaders medlemskap. I vanliga fall måste du ha varit medlem i tolv månader.
För att ha rätt till Akavias inkomstförsäkring, som ger dig högre ersättning utöver ersättningen du får från a-kassan, krävs att du är medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa.

Läs mer om de tillfälligt ändrade reglerna hos Akademikernas a-kassa.

Tillfälliga regler

Hur vet jag om jag är medlem i Akademikernas a-kassa?

Är du osäker på om du är medlem i Akademikernas a-kassa eller vill ta reda på hur länge du varit medlem? På deras webbsida kan du enkelt se ditt eventuella inträdesdatum om du loggar in med ditt Bank-ID. 

Kontrollera om du är medlem

Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?

Från a-kassan kan du – när inte de tillfälliga reglerna* under 2020 gäller – få en inkomstbaserad ersättning. Det är ett tillägg på grundersättningen som baseras på hur mycket du tjänar. Du kan som högst få 80 procent av 25 025 kronor innan skatt i ersättning om du blir arbetslös – oavsett vilken a-kassa du är ansluten till. 

Hur mycket du kan få i ersättning varierar beroende på din situation. Det som styr är bland annat om du jobbat hel- eller deltid under perioden innan du blev arbetslös. 

För att få inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa, som Akavia är ansluten till, krävs att du varit medlem i tolv månader eller mer innan du blev arbetslös. Om du säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning, i försäkringens mening, blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på vad som gäller för dig.

*På grund av coronapandemin är taket för ersättningen tillfälligt höjt mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 – från 25 025 kronor till 33 000 kronor.

Vad är a-kassan?

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som finns till för att skydda dig från att hamna i ekonomisk knipa om du blir ofrivilligt arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen skapades av svenska fackförbund, den första bildades 1857, och kallas a-kassa i folkmun. I dag finns det cirka 33 olika arbetslöshetskassor i Sverige.

A-kassorna är egna organisationer som ofta är kopplade till olika yrkesområden (exempelvis Journalisternas a-kassa) eller en facklig organisation (exempelvis Byggnads a-kassa som är en fristående del av fackförbundet Byggnads). Storleken på medlemsavgiften styrs av hur hög arbetslösheten är, eller riskerar att bli, inom respektive a-kassas yrkesområden.

Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa.

Hur blir man medlem i Akademikernas a-kassa?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret. Du får inträde i Akademikernas a-kassa från den första dagen i den månad ansökan inkommer.

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa anger du det på din medlemsansökan till Akavia.

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Akavia?

Om du vill gå ur a-kassan, måste du skriftligen begära utträde.

Gå in på aea.se och begär utträde

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För medlemskap krävs att du arbetar eller har arbetat tidigare. Det ska styrkas med till exempel en lönespecifikation. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat.

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Skicka ansökan till Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om medlemskap i Akavia. Begär dessutom utträde ur din nuvarande a-kassa. På ansökan kryssar du för "Byte av a-kassa". Akademikernas a-kassa bevakar elektroniskt övergångsdatumet.

Måste man vara medlem i Akademikernas a-kassa?

Mer om Alfakassan

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

Förmåner
Trygghet

Arbetsrättsligt stöd

Ingen ska behöva känna sig osäker på sina rättigheter eller stå ensam i en tvist eller konflikt på arbetsplatsen. Vi ger dig hjälp och stöd att övervinna problemen. Vi erbjuder både arbetsrättslig rådgivning, förhandlingshjälp och rättshjälp till dig som medlem. Vi är på din sida och ser dina individuella utmaningar och behov.

Läs mer

Inkomstförsäkring

De flesta är noga med att försäkra sitt boende, sin bil eller sitt husdjur. Ändå är det inte alla som har försäkrat det som gör att vi kan betala våra utgifter - vår lön.

Läs mer

Sakförsäkringar

I ditt medlemskap har du tillgång till några av marknadens bästa hem-, bil- och sakförsäkringar via Folksam. Försäkringarna är skräddarsydda för dig, innehåller mer och har ett lägre pris än om du skulle skaffa dem på egen hand. Även du som student kan teckna en hemförsäkring som är anpassad för dig och dina förutsättningar.

Läs mer

Företagsförsäkring

Med ett bra försäk­ringsskydd blir ditt företagarliv både enklare och tryggare. Som medlem och egenföretagare i Akavia får du möjlighet att teckna en specialanpassad företagsförsäkring hos Folksam.

Läs mer

Gruppförsäkringar

Du har säkert försäkrat ditt hem och dina saker. Men hur klarar sig du eller din familj ekonomiskt om du drabbas av sjukdom, olycksfall eller ett dödsfall? Gruppförsäkringar kan skydda dig och din familj ekonomiskt om det oväntade skulle hända.

Läs mer

Juristförsäkring

Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år . Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Läs mer