Gå till Innehållet

Akavia: Höstbudgeten saknar satsningar på livslångt lärande

22/11/08 Regeringen har ett för litet fokus på det nya omställningsstudiestödet, OSS. Detta trots ett mycket högt söktryck. Akavia oroar sig för att det leder till ett underskott av utbildningar anpassade för yrkesverksamma akademiker.

"Regeringen tillför  inte tillräckliga resurser för det livslånga lärandet till universitet och högskolor"

Intresset för det nya omställningsstudiestödet (OSS) som sjösattes den 1 oktober har varit stort. Till dags dato har närmare 15 000 personer sökt stödet från CSN. Trots det saknas satsningar på det livslånga lärandet i budgeten.

– Omställningsstudiestödet har potential att kraftfullt framtidssäkra kompetensen på svensk arbetsmarknad. Regeringen tillför dock inte tillräckliga resurser för det livslånga lärandet till universitet och högskolor, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Det nya omställningsstudiestödet, som vänder sig till yrkesverksamma, väntas leda till att långt många fler söker sig till högskolor och universitet. Lärosätenas uppgift att jobba med livslångt lärande är inte nytt, men det ökar nu i betydelse och omfattning.

– OSS har potential att bli en framgångssaga, men då behöver det finnas ett flexibelt och anpassat kursutbud som matchar våra yrkesverksamma akademikers önskemål och behov. Det är uppenbart att den typen av utvecklingsarbete inte ryms inom den nuvarande resurstilldelningen för högskolan, säger Patrik Nilsson.

Akavia välkomnar samtidigt resurstilldelningen till myndigheterna i rättskedjan.

– Vi välkomnar att regeringen i större utsträckning talar om alla myndigheter i rättskedjan och inte bara fokuserar på Polismyndigheten. Jag hoppas bara att de föreslagna anslagen i stor utsträckning läggs på kompetensförsörjning och inte äts upp av annat. Vi måste tillgodose en bra arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning för våra medlemmar, det kräver fler anställda, säger Anna Nitzelius på Akavia