Gå till Innehållet

Akavia: Tre måsten för den nya regeringen

22/10/17 Akavia välkomnar den nya regeringen med att presentera en lista på frågor som bör hamna högt upp på dagordningen. – Sverige står inför stora utmaningar. I det läget är det viktigt att regeringen gör rätt prioriteringar, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Den nya regeringen tillträder i en tid med många utmaningar. Den svenska modellen som bygger på grundläggande värderingar och som har gjort Sverige framgångsrikt, behöver försvaras. Den svenska lönebildningsmodellen har historiskt visat sig vara en framgångsrik strategi för både medlemmarnas inkomster och samhällsekonomin.

− Därför är det viktigt att den nya regeringen värnar vår svenska modell innebärande att det är parternas ansvar att avtala om lön och anställningsvillkor, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Akavia vill se väl tilltagna resurser för alla myndigheterna i rättsväsendet för att vi ska kunna bygga ett långsiktigt hållbart rättsväsende, inte minst för att säkra kompetensförsörjningen. Vi vill också framhålla vikten av att alla lagförslag bereds i vederbörlig ordning med respekt för grundläggande rättsstatliga principer och rättigheter.

I regeringsförklaringen vill Akavia också att tydligt fokus läggs på högre utbildning och Sverige som kunskapsnation. Akavia ser positivt på att samarbetspartierna genom Tidöavtalet utlovar bättre förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet och ett stärkt omställningsuppdrag till lärosätena. En sådan ambition kräver dock en långsiktig och hållbar finansiering.

− Om lärosätena ska kunna utveckla nya kurser som passar yrkesverksamma krävs öronmärkta resurser, säger Lee Wermelin.

Akavia vill också understryka att det är av stor vikt att parternas överenskommelse som ligger till grund för omställningsstudiestödet värnas och att reformen genomförs i enlighet med parternas intentioner.