Gå till Innehållet

Ekonom och medlem? Beställ ditt Civilekonomdiplom

Som yrkesverksam ekonom och medlem i Akavia kan du beställa ditt Civilekonomdiplom som visar att du enligt svensk praxis kan kalla dig Civilekonom.

- Även om det inte är ett officiellt dokument så tycker många ekonomer att det är kul att kunna visa upp ett diplom, säger Dorota Lyszczynska, som tar emot beställningar och sköter utskick av diplomet på förbundet.  

Civilekonomdiplomet förutsätter medlemskap och fullbordad ekonomutbildning. Medlemmar som hunnit börja jobba som ekonomer men som inte är klara med studierna har inte möjlighet att få diplomet.

Intresset för diplomet märks även bland medlemmar som kommit en bit i karriären berättar Dorota Lyszczynska. Några är dock osäkra om de har rätt till ett diplom.

- Osäkerheten kan grunda sig på att de har en äldre ekonomutbildning eller att de har en lite ovanlig inriktning. Men vårt svar är tydligt: Är du yrkesverksam och klar med utbildningen så har du rätt till diplomet!

Här kan du beställa diplomet

Fakta Civilekonomdiplomet

Vem kan få: Yrkesverksamma medlemmar som är klara med ekonomutbildningen (lägst kandidatexamen på 180 högskolepoäng vid svenskt lärosäte eller motsvarande utländskt lärosäte)

Hur: Beställ på medlemsservice@akavia.se
Språk: Finns på svenska och engelska

Kostnad: Ingen