Gå till Innehållet

Forensisk kompetens fattas: Akavia välkomnar Brå:s slutsatser

Brottsförebyggande rådets rapport om polisens forensiska verksamhet som presenterades i veckan, pekar på stora utmaningar i Polismyndighetens arbete med att hantera kriminaliteten. Akavia och Saco-S vid polismyndigheten, som organiserar många med akademisk examen inom Polismyndigheten, delar den oro som Brå skriver om.

Brottsförebyggande rådets rapport om polisens forensiska verksamhet som presenterades i veckan, pekar på stora utmaningar i Polismyndighetens arbete med att hantera kriminaliteten och därmed sitt uppdrag. Inte minst bristen på IT-forensiker ses som en tydlig flaskhals i utredningsarbetet för polisen. Nio av tio it-forensiker ser den höga arbetsbelastningen som ett stort hinder för verksamhetens effektivitet, skriver Brå bland annat.

Akavia och Saco-S vid polismyndigheten, som organiserar många med akademisk examen inom Polismyndigheten, delar den oro som Brå skriver om.

– Jag är inte förvånad över den problematik som tas upp i rapporten. Den medlemsundersökning som Akavia och Saco-S vid Polisen tidigare gjort visade på ett stort missnöje bland våra medlemmar. På NFC uppgav 45 procent av medlemmarna att de ville lämna myndigheten, säger Anna Nitzelius, sakkunnig på Akavia.

– Tyvärr är det många akademiker inom Polismyndigheten, inte minst inom Nationellt Forensiskt Centrum, som söker sig bort från myndigheten, säger Anna Owens, ordförande för Saco-S vid Polismyndigheten.

Trots det skulle antalet akademiker inom polisen behöva öka. Brå skriver i sin rapport: ”Det är tydligt att det behövs mer personal till de forensiska verksamheterna” och att kunskapen om den forensiska verksamheten måste spridas till hela Polismyndigheten.

Anna Owens varnar för att möjligheten att lösa Polismyndighetens uppgift försvåras av att myndigheten inte ser till att både behålla och attrahera personalgrupper som har annan utbildningsbakgrund än Polishögskolan. Därför är det också välkommet att Brå framhåller att myndighetens fastställda kvot om andel civila i förhållande till poliser riskerar att hindra en ändamålsenlig kompetensförsörjning av såväl forensisk verksamhet som till myndigheten i stort.

– Ska polisen lyckas med sitt uppdrag behöver det också bli en attraktiv arbetsplats för många olika yrkesgrupper. Och det kommer att ställa nya krav på både organisation, ledarskap och lönebildningsprocessen inom Polismyndigheten, säger Anna Owens.