Gå till Innehållet

Nya regler i föräldraledighetslagen

Nu fördubblas antalet dubbeldagar och andra personer än barnets vårdnadshavare eller bonusföräldrar har möjlighet att vara ledig med föräldrapenning.

Det innebär förändringarna

Syftet med de nya reglerna i föräldraledighetslagen är att öka flexibiliteten i föräldraförsäkringen och underlätta livspusslet. Reglerna kan även underlätta för familjekonstellationer där fler än vårdnadshavarna delar föräldraansvar för barnet.

Möjlighet att föra över föräldrapenningdagar

Från och med 1 juli 2024 kan föräldrar föra över föräldrapenningdagar till någon annan som är försäkrad, till exempel släktingar eller vänner. Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn ska kunna överlåta 45 dagar med föräldrapenning. Den förälder som har ensam vårdnad om ett barn ska kunna överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. Föräldrarna får själva välja om det är dagar på sjukpenningnivå eller om det är dagar på lägstanivå som ska överlåtas.

Förändringen innebär att den som har fått rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse, exempelvis för att ta hand om vänners eller släktingars barn, ska ha rätt att vara ledig från sin anställning under den tid och i den omfattning som han eller hon tar ut sådan föräldrapenning.

Från 30 till 60 dubbeldagar

De nya reglerna innebär också att de så kallade dubbeldagarna utökas, från tidigare 30 dagar till 60 dagar. En dubbeldag innebär att två försäkrade tar ut varsin föräldraledighetsdag (en dag per vuxen) för att få en dag då båda är lediga med barnet.

Vill du veta mer?