Gå till Innehållet

Svenska kyrkan: Akavia aviserar varsel om blockad

22/05/02 Akavia fattade i fredags kväll beslut om konflikt på Svenska kyrkans avtalsområde i form av varsel för blockad mot mer- och övertidsarbete samt nyanställningar för alla våra medlemmar på Svenska kyrkans avtalsområde.

För att möjliggöra konfliktbeslut hade Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund även tidigare under fredagen fattat beslut om uppsägning av det prolongerade löne- och villkorsavtalet.

Bakgrunden till Akavias beslut om konflikt är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) konsekventa ovilja att förhandla och nå lösningar samt vikten av likvärdigt omställningsavtal för våra medlemmar. Trygghetsöverenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv samt åtföljande kompetens- och omställningsavtal för kommunal sektor (KOM-KR) innebär helt nya kompetens- och omställningsmöjligheter för arbetstagarna men även balans för arbetsgivarna i form av reformerad arbetsrätt samt statliga åtaganden för finansiering av omställning.

Att mot bakgrund av det kräva ”ytterligare betalning för något som redan är betalt” i form av väsentligt försämrade uppsägningstider är därför oskäligt anser vi.

Vid frågor kontakta Anna Westling, 070-665 29 46, anna.westling@akavia.se

Mer information: FAQ för Svenska kyrkans avtalsförhandlingar 2022