Gå till Innehållet

Förbundsråd

Förbundsrådet har till uppgift att ge förbundsstyrelsen råd vid viktigare beslut i perioderna mellan fullmäktige samt att besluta i frågor som fullmäktige har överlämnat till förbundsrådet.

Förbundsrådet – ett vägledande organ för styrelsen

De ska också vid behov förrätta fyllnadsval till förbundsstyrelsen och upp­drag som revisor. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, tre ledamöter från varje sektionsstyrelse, en ledamot från varje professionsförenings styre samt de tre direktvalda fullmäktigeleda­möter som fick flest röster i valet till senaste fullmäktige.