A-kassa för dig som egenföretagare

Självklart kan du som är egenföretagare få ersättning från Akademikernas a-kassa ifall du skulle bli arbetslös. Om du har haft företaget som huvudsaklig sysselsättning behöver du dock lägga det vilande för att kunna få arbetslöshetsersättning.

Ersättning

Vad krävs för att jag ska få ersättning från a-kassan?

För att du som medlem ska kunna få ersättning krävs det att du uppfyller arbetsvillkoret. Det betyder att du måste betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringens bestämmelser. Enligt dem räknas du som företagare om du:

  • arbetar i den egna verksamheten
  • har väsentligt inflytande över rörelsen
  • har skött förvärvsverksamheten yrkesmässigt och självständigt

Hur mycket kan jag få i ersättning?

Hur mycket du får i ersättning från a-kassan påverkas av din taxerade inkomst i företaget innan du blev arbetslös. Du kan se hur mycket just du kan få på Akademikernas a-kassas webbplats. Där kan du även läsa mer om exakt vilka regler som gäller för att du ska få ersättning.

Hur söker jag arbetslöshetsersättning?

Du söker ersättning via Akademikernas a-kassas webbplats