Frågor och svar om a-kassan

Här har vi samlat frågor och svar kring a-kassan.

Frågor och svar

Ny avgift till Akademikernas a-kassa

Den 1 oktober 2021 sänktes månadsavgiften till a-kassan med 10 kronor. Anledningen är att coronapandemin inte fick den påverkan på dagpenningen i Akademikernas a-kassa och kostnaderna för försäkringen blev därmed lägre än förväntat. Har du frågor om avgiften eller din ersättning från a-kassan bör du alltid kontakta Akademikernas a-kassa direkt (08-412 33 00, måndag till fredag 8.30-16.30). Läs mer om sänkningen på akademikernas a-kassa.

Du behöver själv inte göra något utan avgiften justerades automatiskt. Du som betalar din avgift via autogiro har fått din avgift korrigerad automatiskt.

Byta fackförbund, vad händer med a-kassan?

Är du idag medlem i ett annat fackförund och vill byta till Akavia, läs mer här.

Om du betalar din avgift via Akavia kommer a-kassan överta faktureringen vid ett eventuellt utträde från Akavia.

Vilka tillfälliga regler gäller för a-kassan med anledning av coronaviruset?

Är du inte redan medlem i Akademikernas a-kassa är det ett mycket bra tillfälle att bli det. Till följd av coronapandemin har a-kassans regler tillfälligt ändrats.

Akademikernas a-kassa har sänkt karensen till två dagar. Det innebär att från och med den 3 januari 2022 till och med 31 december 2022 kan du få ersättning från a-kassan redan från din tredje arbetslösa dag. I vanliga fall har du sex karensdagar utan ersättning.

 Läs mer om de tillfälligt ändrade reglerna hos Akademikernas a-kassa.

För att ha rätt till Akavias inkomstförsäkring, som ger dig högre ersättning utöver ersättningen du får från a-kassan, krävs att du är medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa.

Hur vet jag om jag är medlem i Akademikernas a-kassa?

Är du osäker på om du är medlem i Akademikernas a-kassa eller vill ta reda på hur länge du varit medlem? På deras webbsida kan du enkelt se ditt eventuella inträdesdatum om du loggar in med ditt Bank-ID. www.akademikernasakassa.se

Hur mycket ersättning kan jag få från a-kassan?

Från a-kassan kan du få en inkomstbaserad ersättning. Det är ett tillägg på grundersättningen som baseras på hur mycket du tjänar. Du kan som högst få 80 procent av 33 000* kronor innan skatt i ersättning om du blir arbetslös – oavsett vilken a-kassa du är ansluten till.

Hur mycket du kan få i ersättning varierar beroende på din situation. Det som styr är bland annat om du jobbat hel- eller deltid under perioden innan du blev arbetslös. 

För att få inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa krävs att du varit medlem i tolv månader eller mer innan du blev arbetslös. Om du säger upp dig från ditt jobb utan giltig anledning, i försäkringens mening, blir du avstängd i 45 ersättningsdagar vilket motsvarar nio hela veckor. Kontakta Akademikernas a-kassa för att ta reda på vad som gäller för dig.

Här kan du läsa mer om a-kassans grundregler.

*På grund av coronapandemin är taket för ersättningen tillfälligt höjt mellan den 13 april 2020 och den 31 december 2022 – från 25 025 kronor till 33 000 kronor.

Vad är a-kassan?

A-kassa är en arbetslöshetsförsäkring som finns till för att skydda dig från att hamna i ekonomisk knipa om du blir ofrivilligt arbetslös. Arbetslöshetsförsäkringen skapades av svenska fackförbund, den första bildades 1857, och kallas a-kassa i folkmun. I dag finns det 24 olika arbetslöshetskassor i Sverige.

A-kassorna är egna organisationer som ofta är kopplade till olika yrkesområden (exempelvis Journalisternas a-kassa) eller en facklig organisation (exempelvis Byggnads a-kassa som är en fristående del av fackförbundet Byggnads). Storleken på medlemsavgiften styrs av hur hög arbetslösheten är, eller riskerar att bli, inom respektive a-kassas yrkesområden.

Akavia är, som alla fackförbund inom Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), anslutna till Akademikernas a-kassa.

Hur blir man medlem i Akademikernas a-kassa?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret. Du får inträde i Akademikernas a-kassa från den första dagen i den månad ansökan inkommer.

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa och vill betala din avgift via Akavia anger du det i din medlemsansökan till Akavia.

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Akavia?

Om du vill gå ur a-kassan, måste du skriftligen begära utträde. Gå in på aea.se och begär utträde.

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För medlemskap krävs att du arbetar eller har arbetat tidigare. Det ska styrkas med till exempel en lönespecifikation. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat. Även kortare anställningar räknas. Bransch har ingen betydelse, det är din utbildning som räknas. Även du som studerar just nu och har för avsikt att ta 180 högskolepoäng kan gå med.

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Skicka ansökan till Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om medlemskap i Akavia. Begär dessutom utträde ur din nuvarande a-kassa. På ansökan kryssar du för "Byte av a-kassa". Akademikernas a-kassa bevakar elektroniskt övergångsdatumet.

Måste man vara medlem i Akademikernas a-kassa?

Det är frivilligt att vara med i a-kassan. Men för att du som medlem i Akavia ska få tillgång till vår inkomstförsäkring är medlemskap i Akademikernas a-kassa ett krav. 

Är du inte medlem i Akademikernas a-kassa kan du få ersättning från Alfakassan. Det är en statlig verksamhet som grundades 1998 och är en av Sveriges 24 a-kassor.

Alfakassan välkomnar alla, såväl arbetslösa som anställda och företagare. 

Alfakassan är i dag den enda a-kassa som inte är knuten till någon organisation eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden.

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

För att få ersättning ska du vara:

  • Vara registrerad på arbetsförmedlingen.
  • Söka arbete aktivt.
  • Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.
  • Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
  • Befinna dig i Sverige. Det finns vissa undantag

Har du varit medlem i 12 månader eller mer kan du få inkomstrelaterad ersättning. Har du varit medlem kortare tid kan du få ett lägre belopp grundad på din arbetstid. Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats.