Enskilda överenskommelser

Många känner inte till att det finns möjligheter att komma överens om fler förmåner än de traditionella anställningsvillkoren.

Vad är enskilda överenskommelser?

Villkoren i arbetslivet kan ha en avgörande betydelse för livspusslet. Vi arbetar därför för att varje individ ska ges möjlighet att göra enskilda överenskommelser med arbetsgivaren efter just sina behov. Här är några exempel på förmåner som kan diskuteras.

Vad är enskilda överenskommelser?

Många känner inte till att det finns möjlighet att komma överens om fler förmåner än de traditionella anställningsvillkoren. Här ger vi dig mer information om det som kallas enskilda överenskommelser, alltså vad du själv kan komma överens om med din arbetsgivare utöver villkoren i ditt anställningsavtal eller det som är reglerat i kollektivavtal. Vår förhoppning är att den här informationen ska ge dig vägledning och användas som inspiration. Notera att detta är ett axplock av förmånerna och att vissa kan förutsätta att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen.

Matcha dina behov

Det kan vara svårt att veta vilka förmåner som matchar just dina behov. För att förtydliga har vi delat in ett urval av dem i tre olika områden, ”Förmåner som har ett ekonomiskt värde”, ”Förmåner av försäkringskaraktär” och ”Förmåner som underlättar din vardag”. Observera att det kan finnas exempel på förmåner som din arbetsgivare utger ensidigt genom exempelvis en policy, och att vissa villkor förutsätter att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Vi vill också göra dig uppmärksam på att det mesta som inte regleras i ditt egna anställningsavtal är ensidigt från arbetsgivaren och kan därför när som helst tas bort.

1. Förmåner som har ett ekonomiskt värde
Förmåner som har ett ekonomiskt värde kan innebära att du växlar en del av din bruttolön till en förmån eller en förmån som du förhandlar dig till utöver din lön. Det kan handla om exempelvis aktier, optioner, bilförmån, IVF-stöd, lunchförmån eller utbildningar. Det är viktigt att värdet på förmånen skrivs ut när ni växlar lön mot förmån. Om förmånen sedan sägs upp ska du få ett lönepåslag med motsvarande värde. Tänk på att dessa förmåner kan vara föremål för förmånsbeskattning. För aktuell information om vad som beskattas, se Skatteverkets hemsida

2. Förmåner som underlättar din vardag
Här fokuserar vi inte på det ekonomiska värdet utan mer på förmåner som gör det lättare att förena ditt arbetsliv med ditt privatliv. Det kan handla om att arbeta hemifrån, flexibel arbetstid eller fler semesterdagar.

3. Förmåner av försäkringskaraktär
Den här typen av förmåner ger dig en ökad trygghet och kan vara ett alternativ för dig som prioriterar ekonomiska fördelar men även anser att trygghet och förutsägbarhet är viktigt. Exempel på dessa förmåner kan vara privat sjukvårdsförsäkring, tandvårdsförsäkring eller ersättning för läkemedel.

Viktigt att tänka på

Det finns några saker som är viktiga att tänka på innan du kommer överens med din arbetsgivare.

  • Frivillig, överenskommelsen ska vara frivillig.
  • Skriftlig, överenskommelsen ska vara skriftliga, gärna som bilaga för att inte påverka din anställning i övrigt.
  • Observera skrivningar, se upp med skrivningar som ”vid var tid gällande policy” samt ”denna förmån är ensidigt från arbetsgivaren” det bör i stället stå ”Du har rätt till…” eller du ”Du ska ha rätt till…”.
  • Konsekvenser, växling av lön kan ge konsekvenser vid olika lagstadgade förmåner som exempelvis sjuklön och föräldralön. Se noga över vilka konsekvenser din löneväxling ger. 
  • Fått och avstått, i överenskommelsen ska det tydligt framgå vad som överenskommit, vad man avstått och vad man fått.
  • Uppsägningsbar, överenskommelsen ska gälla tillsvidare och vara uppsägningsbar av båda parter. Avser den en fråga av engångskaraktär ska det framgå.
  • Ömsesidig, överenskommelsen ska innehålla en ömsesidig uppsägningstid.
  • Återfört värde, om överenskommelsen sägs upp se till att motsvarande värde för förmånen återförs till bruttolönen. 


Konsekvenser av löneväxling

En kontinuerlig växling av lön till annan förmån kan påverka andra ersättningar. Detta eftersom din bruttolön ligger till grund för ett antal lagstadgade förmåner i socialförsäkringssystemet som är sammankopplade med din lön. Nedan ser du vilka ersättningar som kan påverkas.

Basbeloppen 2022

(För senaste info se scb.se)

Prisbasbeloppet: 52 500 kr
10 prisbasbelopp är 525 000 kr/år vilket motsvarar lön 43 750 kr/månad
8 prisbasbelopp är 420 000 kr/år vilket motsvarar 35 000 kr/månad

Inkomstbasbeloppet: 74 300 kr
7,5 inkomstbasbelopp är 557 250 kr/år vilket motsvarar en månadslön på
46 438 kr
8,07 inkomstbasbelopp är 599 601 kr/år vilket motsvarar en månadslön på
49 967 kr

Var i yrkeslivet du befinner dig spelar en avgörande roll för vilka förmåner du värdesätter. Kontakta oss för mer information eller rådgivning.