Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Med anledning av Covid 19 håller Akavia inga fysiska utbildningar 2021, däremot digitala utbildningar. De digitala kurserna hålls i Teams.

Inom  kommunal sektor finns en grundutbildning som är uppdelad i fyra entimmes seminarier, kurser i förhandlingsteknik och valberedningsarbete samt fördjupningskurser i lön och arbetsmiljö.

Alla som är registrerade som förtroendevalda hos Akavia kommer att få en inbjudan till kurserna via e-post.

Du hittar också Akavias samtliga utbildningar i vår Aktivitetskalender.