Inkomstförsäkring

Som medlem ingår Akavias inkomstförsäkring. Den kompletterar a-kassan och försäkrar 80 procent av din inkomst upp till ett tak på 100 000 kronor.

Försäkra din lön

Vad är en inkomstförsäkring?

Precis som du försäkrar ditt hus, din lägenhet eller bil kan du försäkra din lön. En inkomstförsäkring är ett ekonomiskt skydd som kompletterar a-kassan och medför att du kan få högre ersättning om du skulle bli arbetslös. Det gör att du kan fokusera på det du vill och undviker oro för din ekonomi.

Är du medlem i Akavia omfattas du av vår inkomstförsäkring som administreras av Folksam. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen du får från a-kassan och gör att du kan få upp till 80 procent av din lön om du blir arbetslös. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du även vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Varför ska jag ha en inkomstförsäkring?

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan. Ersättningen kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Akavias inkomstförsäkring kompletterar den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor.

Vad ingår i Akavias inkomstförsäkring?

Grundskyddet som ingår i ditt medlemskap innebär att du kan få 80 procent av din lön upp till 100 000 kronor per månad i 120 arbetsdagar (motsvarande sex månader), om du blir arbetslös. För att kunna nyttja inkomstförsäkringen behöver du vara medlem i både Akavia och Akademikernas a-kassa.

Vill du utöka skyddet från inkomstförsäkringen kan du även teckna tilläggsförsäkringar till och med det kalenderår du fyller 61 år. Med tilläggsförsäkringarna förlänger du tiden för utbetalning från 120 till 300 arbetsdagar och/eller höjer taket i inkomstförsäkringen till 160 000 kronor per månad.

Om medlemskapetBli medlem

Mer om försäkringen

Behöver jag göra något för att kunna använda Akavias inkomstförsäkring?

Genom att bli medlem i Akavia ingår inkomstförsäkringen i ditt medlemskap.

Om du blir arbetslös behöver du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen på egen hand. För att få ersättning från Akavias inkomstförsäkring behöver du:

 • Vara medlem i Akavia i minst tolv månader före arbetslösheten.
 • Vara medlem i Akademikernas a-kassa.
 • Ha beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa*
 • Ha en ersättningsgrundande inkomst på över 33 000 kronor per månad.
 • Ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom 18 månader innan arbetslösheten.
 • Vara ofrivilligt arbetslös. Detta avgörs efter en bedömning från Akademikernas a-kassa som inkomstförsäkringen därefter följer.

*Ta del av samtliga villkor för att kunna få inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Om du har omfattats av ett annat fackförbunds inkomstförsäkring innan du blev medlem i Akavia kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden för att du ska kunna ta del av inkomstförsäkringen. Det kräver att det fackliga medlemskapet ligger i direkt anslutning till ditt inträde i Akavia. Blev du arbetslös innan du varit medlem i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från ditt tidigare fackförbund.

Observera att du måste påbörja en ny ersättningsperiod som inleds med karensdagar hos Akademikernas a-kassa efter ditt inträde i Akavia för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning.

Hur ansöker jag om ersättning från inkomstförsäkringen?

Det är en del att hålla koll på om du blir arbetslös. För att kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen behöver du först och främst skriva in dig hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag.

Det behöver du tänka på när du ansöker om ersättning

Akavias inkomstförsäkring administreras av Folksam. Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen ut per automatik till dig när du anmäler dig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning från Akademikernas a-kassa. Du kan även skriva ut ansökan via länken nedan.

Kontaktuppgifter till inkomstförsäkringen

Har du fler frågor om inkomstförsäkringen kan du kontakta Folksam på 0770-78 20 50 och mejl.

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringenAnsök om ersättning

Utöka skyddet

Vill du utöka det skydd du får genom inkomstförsäkringen kan du även teckna våra tilläggsförsäkringar till och med det kalenderår du fyller 61 år:

 • Tilläggsförsäkringen TID förlänger tiden för utbetalning från 120 arbetsdagar till 300 arbetsdagar.
 • Tilläggsförsäkringen LÖN är för dig som tjänar mer än 100 000 kronor i månaden och vill höja taket för inkomstförsäkringen upp till 160 000 kronor per månad.

Bättre villkor i inkomstförsäkringen

Förändringar i LAS utökar inkomstförsäkringen

I samband med förändringen av LAS den 1 oktober 2022 så utökades Akavias inkomstförsäkring. Det innebär att du som är medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa kan få ersättning från inkomstförsäkringen i 300 dagar vid en eventuell tvist gällande ogiltig uppsägning om förbundet företräder dig och du inte omfattas av något trygghetsavtal. Tidigare kunde du i sådana fall få ersättning i högst 120 dagar.

Höjd slutålder i a-kassan och inkomstförsäkringen

Den 1 januari 2023 höjdes slutåldern i a-kassan till 66 år för den som fyller 65 år 2023. Det innebär att även slutåldern för inkomstförsäkringen höjs. Kortfattat innebär förändringarna:

 • Rätten till ersättning från inkomstförsäkringen höjs till 66 år för dig som är född 1958 eller senare.
 • För dig som är född 1958 eller senare höjs slutåldern på tilläggsförsäkringarna till 66 år.
 • Högsta ålder för att teckna tilläggsförsäkringar höjs från 60 till 61 år för dig som är född 1962 eller senare.

Inkomstförsäkring på 60 sekunder

FAQ
Inkomstförsäkring

Vilka villkor gäller för ersättning av inkomstförsäkringen?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du:

 • Varit medlem i Akavia i minst tolv månader före arbetslöshet.
 • Vara medlem i Akademikernas a-kassa.
 • Ha beviljats inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa*
 • Ha en ersättningsgrundande inkomst på över 33 000 kronor per månad.
 • Arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom 18 månader innan arbetslösheten.
 • Vara ofrivilligt arbetslös. Detta avgörs av en bedömning från Akademikernas a-kassa vilket inkomstförsäkringen följer därefter.

*Ta del av samtliga villkor för att kunna få inkomstrelaterad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Om du har omfattats av ett annat fackförbunds inkomstförsäkring innan du blev medlem i Akavia kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden för att du ska kunna ta del av inkomstförsäkringen. Det kräver att det fackliga medlemskapet ligger i direkt anslutning till ditt inträde i Akavia. Blev du arbetslös innan du varit medlem i Akavia i tolv månader krävs det ett intyg från ditt tidigare fackförbund.

Observera att du måste påbörja en ny ersättningsperiod som inleds med karensdagar hos Akademikernas a-kassa efter ditt inträde i Akavia för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Om du fortsätter i en ersättningsperiod som du har påbörjat i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring kan du inte beviljas ersättning.

Fullständiga villkor för inkomstförsäkringen

Hur mycket ersättning kan jag få från en inkomstförsäkring?

Hur hög ersättning du kan få från inkomstförsäkringen beror på hur mycket du tjänade innan du blev arbetslös. Du kan få 80 procent av din lön upp till ett tak på 100 000 kronor i månaden före skatt i 120 arbetsdagar.

Ersättningen från a-kassan kan högst bli 80 procent av 33 000 i månaden före skatt, det vill säga 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och gör att den del av din lön som överstiger taket på 33 000 kronor också är försäkrad.

Du kan även teckna tilläggsförsäkringar som höjer taket för inkomstförsäkringen till 160 000 kronor och förlänger tiden du kan få ersättning till 300 dagar.

Vad innebär överhoppningsbar tid?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och fastställer din genomsnittliga inkomst. Det är a-kassans uträkning av din ersättningsgrundande inkomst som avgör hur mycket ersättning du kan få från inkomstförsäkringen.

Som huvudregel räknar a-kassan fram din genomsnittliga inkomst under de senaste tolv månaderna. Om du till exempel varit föräldraledig eller studerat heltid de senaste sex månaderna kommer de månaderna inte räknas med, utan då tittar man på tid längre bak i tiden. Detta kallas för överhoppningsbar tid. Målet för a-kassan är att hitta månader som innehåller arbete och därmed inkomst för att därefter kunna räkna ut din genomsnittliga inkomst.

Hur tecknar jag en inkomstförsäkring?

Om du är yrkesverksam medlem i Akavia och Akademikernas a-kassa ingår inkomstförsäkringen. Du betalar alltså inget extra för den.

Om man inte är medlem i ett fackförbund finns det försäkringsbolag som erbjuder privata inkomstförsäkringar, men dessa är relativt dyra i jämförelse (och har i regel sämre villkor). 

Om medlemskapet Bli medlem

Måste jag meddela Akavia min inkomst för att få rätt ersättning?

Du behöver endast informera om ändrad inkomst i det fall att du har tecknat en eller flera tilläggsförsäkringar som höjer taket för inkomstförsäkringen till 160 000 kronor och/eller förlänger tiden du kan få ersättning till 300 dagar.

Uppdatering av lön meddelar du till Folksam som administrerar Akavias inkomstförsäkring.

Behöver jag ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen?

Ja. Det är en del att hålla koll på om du blir arbetslös. För att kunna ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen behöver du först och främst skriva in dig hos arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Detta behöver du tänka på när du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen.

Vanligtvis skickas en blankett med ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen ut per automatik till dig när du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen och ansöker om ersättning från Akademikernas a-kassa. Du kan även skriva ut blanketten för att ansöka om inkomstförsäkring här.

Ansök om ersättning

Om jag säger upp mig själv, vad gäller då?

Om du avslutar din anställning på egen begäran får du normalt ingen ersättning genom inkomstförsäkringen. I vissa fall där Akademikernas a-kassa anser att du har godtagbart skäl för att säga upp dig kan ersättning från inkomstförsäkringen ändå betalas ut.

Även om du inte har rätt till inkomstförsäkring kan du vid egen uppsägning få ersättning från Akademikernas a-kassa. Ersättningen betalas ut efter en avstängning på 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar nio veckor.

Mer information om a-kassans beslut om ersättning när du säger upp dig själv

Om jag arbetar utomlands, vad gäller då?

När du blir arbetslös beslutar a-kassan om din rätt till ersättning och det är även det beslutet som inkomstförsäkringen utgår ifrån. Både a-kassa och inkomstförsäkring kan fortsätta gälla för dig som arbetat utomlands, men det beror bland annat på vilket land du arbetat i och förutsätter att du varit medlem i Akavia när du arbetat utomlands. Kontakta Akademikernas a-kassa för mer information rörande villkor för utlandsarbete.

Mer information om a-kassan om du flyttar till eller från Sverige

Hur återkvalificerar jag mig för en ny ersättningsperiod?

För en prövning av en ny ersättningsperiod i inkomstförsäkringen måste du:

 • Utföra sammanhängande förvärvsarbete i minst 12 månader (minst 80 timmar per månad) och under denna tid inte erhålla arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.
 • Beviljas en ny ersättningsperiod från Akademikernas a-kassa.

Inte medlem i Akavia?

Gör som 135 000 andra akademiker