Kollektivavtal inom Svenska kyrkan

Kollektivavtalet reglerar arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Avtalet innehåller bland annat avtal om allmänna anställningsvillkor, löneavtal, avtal om tjänstepension och omställning. Här samlar vi allt om kollektivavtal för dig som jobbar inom Svenska kyrkan.

Kollektivavtal för dig i Svenska kyrkan

Akavia tecknar avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för dig som arbetar i Svenska kyrkan.