Gå till Innehållet

Nytt omställnings- och kompetensavtal i Svenska kyrkan

Ett nytt avtal om omställnings- och kompetensstöd har tecknats. De nya reglerna gäller för anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022.

– Det här avtalet innebär stora förbättringar för våra medlemmar. Framför allt möjligheten till olika former av studiestöd gör det möjligt för dig som medlem att behålla och utveckla din anställningsbarhet, säger Anna Westling, avtalsansvarig, Akavia.

Det nya avtalet omfattar många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter:

  • Flera olika studiestöd
  • Avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning.
  • Löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön 

Det nya avtalet gäller för alla anställningar som upphör från och med den 1 oktober 2022. Upphör din anställning genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts du enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Omställningsavtal och kompetensavtal (pdf)Protokoll omställnings- och kompetensavtal (pdf)