Årets löneenkät är här

Logga in och svara

Lön som senior

Vid den här åldern har du förmodligen arbetat några år och börjar kanske fundera över om du ska byta till en annan roll eller kanske gå vidare i en mer ledande befattning.

)

Tre råd om lön

1. Inför lönesamtalet - kartlägg din insats

Hur har du utvecklats under året. Har du fått andra eller mer kvalificerade arbetsuppgifter? Har du utvecklat spetskompetens eller bidragit till en bättre verksamhet? Undvik att blanda in privata angelägenheter, som till exempel studieskulder eller bostadsköp. Jämför också din nuvarande lön med personer med samma utbildningsbakgrund och examensår-och med hur löneläget ser ut generellt. Ta gärna hjälp av vår lönestatistik eller prata med din förtroendevalda eller någon av våra rådgivare för att få ytterligare råd och tips.

2. Planerar du att vara föräldraledig

Tänk på att dela föräldraledigheten och vabbandet. Om ni har kollektivavtalad tjänstepension fortsätter din arbetsgivare i det flesta fall att betala in den under föräldraledigheten. Se även över det totala försäkringsskyddet. Vid kollektivavtalad tjänstepension ingår automatiskt extra ersättning vid långvarig sjukdom och ett visst efterlevandeskydd. Ta för vana att gå igenom försäkrings-och efterlevandeskydden regelbundet baserat på hur din livssituation förändras. Du har även rätt till årlig lönerevision under din föräldraledighet. Det kan du dock inte kräva om det saknas kollektivavtal.

3. Maxa pensionen

För att få så hög pension som möjligt så är det bästa att jobba heltid länge och ha tjänstepension från din arbetsgivare, helst kollektivavtalad. Men så ser verkligheten inte ut. Om företaget har valt en egen tjänstepensionslösning utanför kollektivavtalen är risken stor att du betalar en betydligt högre avgift. Fundera även på om du ska löneväxla för att höja din tjänstepension. Tänk på att det är lön före växlingen som ska ligga till grund för lönerevisionen. Var medveten om att såväl statliga som kollektivavtalade ersättningar kan påverkas, liksom en eventuell inkomstförsäkring. Fundera över din risknivå när det gäller placeringar av din pension.

4. Håll dig anställningsbar

I dagens samhälle gäller det att ständigt utvecklas. Det handlar både om att vara redo att byta arbetsgivare och även att kunna ställa om till nya arbetsuppgifter. Det omfattarbland annat en ständig kompetensutveckling. Redan i anställningsintervjuer kan du därför se till att undersöka utrymmet för budgeterad utveckling och ställa frågor kring sådant som hur företaget arbetar med kompetensutveckling. Mjuka värden, sådant som utmärker oss människor och som robotar inte kan ersätta, kommer att vara eftertraktat framöver, som emotionell intelligens och att kunna samarbeta och kommunicera. Liksom att som ledare kunna involvera andra.

HAR DU SVARAT PÅ LÖNEENKÄTEN?

Frågorna tar bara några minuter att besvara och ditt svar är viktigt.