Viktig förlängning av permitteringsstöd

2020/11/10 — Regeringens besked om att förlänga möjligheten till korttidspermittering är välkommet. Att kunna permittera är viktigt såväl för våra medlemmar som för svensk ekonomi. Fackförbundet Akavia vill däremot se att fler erbjuds kompetensutveckling och att regeringen ser över kostnadstaket.

"Vi vill mycket hellre se insatser som är effektiva"

En ny undersökning av akademikerförbundet Akavia visar att 70 procent av Sveriges akademiker vill kompetensutveckla sig under sin korttidspermittering. I dag är det alldeles för få som har erbjudits den möjligheten. Av akademikerna på arbetsplatser där permitteringar har skett uppger två av tre att kompetensutveckling inte har beslutats eller genomförts.

– Förekomsten av kompetensutveckling för de korttidspermitterade måste öka. Vi ser en mycket hög vilja till kompetensutveckling bland Sveriges akademiker, men alldeles för få erbjuds i praktiken den möjligheten. Tiden går och alltför lite händer i företagen. Här kan fack och arbetsgivare göra mycket mer tillsammans, säger Daniel Lind, chefsekonom på Akavia.

I budgeten för nästa år har regeringen skjutit till pengar för kompetensutvecklingen av de permitterade, vilket är positivt.

– Men vi är kritiska till att regeringens kompetenssatsning bygger på ett kostnadstak per medarbetare. Vi vill mycket hellre se insatser som är effektiva och bidrar till företagens konkurrenskraft och medarbetarnas anställningsbarhet.

Akavia vill också se att lönetaket höjs, som i dag ligger på 44 000 kronor per månad.

Fakta om kompetens- utveckling:

  • Två tredjedelar av medlemmarna vill få kompetensutveckling med fokus på nuvarande jobb.
  • En tredjedel vill hellre fokusera på ett nytt yrke eller en ny bransch.
  • Undersökningen genomfördes av Novus, på uppdrag av Akavia.
  • Totalt 1125 svarade på enkäten som genomfördes i slutet av september till mitten av oktober 2020.

Senaste
Pressmeddelanden

Akavia undersöker hot och våld på arbetsplatser

2021/03/02 — Rapporter om hot mot myndigheter fortsätter att strömma in. För att kartlägga problemet genomför Akavia nu en ny undersökning. "Hot och våld är inte bara en kränkning av enskilda utan ett hot mot demokratin. Det ska råda nolltolerans", säger Anna Nitzelius, sakkunnig på fackförbundet Akavia och projektledare för undersökningen.

Läs mer

Rätt ingångslön viktig för framtiden

2021/02/25 — Lönen i starten på karriären kan vara avgörande för den framtida löneutvecklingen. För att akademiker ska hamna rätt från början presenterar Akavia årets rekommenderade ingångslöner.

Läs mer

Så påverkar pandemin lönerna framåt

2021/02/24 — Pandemin satte sina tydliga spår på fjolårets avtalsrörelse. Uteblivna lönerevisioner och inbromsade akademikerlöner blev några av effekterna. Men hur påverkas lönerna framåt, vad händer med ingångslönerna och löneskillnaderna mellan könen? Akavia samlade experter i Studio Akavia för att få ett svar.

Läs mer

Försäkringskassan upphäver förbud mot bisyssla efter Akavias stämningsansökan

2021/02/23 — I mitten av februari lämnade Akavia in en stämningsansökan mot Försäkringskassan efter att myndigheten förbjudit en medarbetare att på fritiden arbeta ideellt som ombud i vårdnadstvister. Otillåten bisyssla ansåg myndigheten — helt fel, menade Akavia som ville att förbudet skulle upphävas.

Läs mer

Kunskapsglapp utmaning för jurister

2021/02/18 — Digitaliseringen ställer juristbranschen inför stora förändringar. På en digital pressträff under torsdagen diskuterades utmaningar och möjligheter. På plats fanns bland annat energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Jenny Kallerman, vice ordförande i Akavias styrelse.

Läs mer

Pressinbjudan: Digitaliseringens effekter på juristbranschen

2021/02/16 — Akavia bjuder in till digital pressträff och release av rapporten Digitaliseringens effekter på juristbranschen. Medverkar gör bland annat Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, och Jenny Kallerman, affärsjurist och vice ordförande i Akavias styrelse.

Läs mer

Inbromsning för akademikerlöner

2021/02/15 — Akademikerlönerna bromsade in under 2020. Det visar Akavias senaste löneenkät. Sämst utvecklades lönerna för ekonomer och IT-akademiker. – En viktig förklaring är pandemin som gjorde att många lönerevisioner inte kunde genomföras, säger Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.

Läs mer

Ny undersökning: Fortfarande för få som jobbar hemifrån

2021/02/23 — Fortfarande är det för få akademiker och tjänstemän som arbetar hemifrån, trots rekommendationerna som en följd av Covid-19. Det visar en ny undersökning beställd av fackförbundet Akavia. — Utvecklingen går åt rätt håll, men det är inte tillräckligt. Vi som akademiker och tjänstemän har förutsättningarna att arbeta på distans och därför vilar ett större ansvar på oss, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Tystnadskulturen inom polisen har accepterats för länge

2021/02/12 — Vittnesmålen i Kalla fakta om hur anställda inom Polismyndigheten utsätts för repressalier av kollegor och chefer efter att ha larmat om trakasserier på arbetsplatsen är skrämmande. Polismyndigheten borde vara ett föredöme i hanteringen av kränkningar, inte ett avskräckande exempel, skriver bland andra Lena Nitz ordförande i Polisförbundet.

Läs mer

Akavia stämmer kommun efter avskedande

2021/02/12 — En kommun har ogiltigt avskedat en biträdande kommunjurist, som är medlem hos Akavia. Kvinnan blev utsatt för kränkande särbehandling och under sin sjukskrivning avskedad. Nu har Akavia ansökt hos Arbetsdomstolen om stämning mot kommunen.

Läs mer

Arbetsmiljöstrategin pekar i rätt riktning – men åtgärder krävs

2021/02/11 — Akavia uppskattar inriktningen på regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades på onsdagen. Särskilt positivt är att regeringen har hörsammat Akavias krav på att arbetsmiljöpolitiken bör få ett tydligare fokus på de positiva aspekter av arbetslivet som bidrar till välbefinnande i arbetet. Under kommande år är det dock viktigt att detta fokus följs upp med konkreta åtgärder som drar i rätt riktning.

Läs mer

Chefslöner i verkligheten

2021/02/10 — LO:s senaste rapport om maktelitens inkomster blandar ihop äpplen med päron. Det skriver företrädare för Akavia i en kommentar.

Läs mer

En grön våg bland akademiker?

2021/02/09 — Den pågående pandemin har gjort distansarbete till det nya normala för många akademiker. Kan det på sikt leda till en ny grön våg där fler väljer att flytta ut från storstäderna? En medlemsundersökning från Akavia ger svar.

Läs mer

Sämre kontakt med kollegor under pandemin

2021/01/21 — Pandemin påverkar arbetslivet på ett dramatiskt sätt. 74 procent av Akavias medlemmar säger att de sociala kontakterna med kollegorna förändrats till det sämre på grund av hemarbete.

Läs mer

Arbetsbelastningen har ökat under pandemin

2021/01/12 — Arbetsbelastningen och stressen ligger på för höga nivåer bland medarbetare och chefer nu under pandemin. Det visar en undersökning som Akavia genomfört bland sina medlemmar. — Arbetsgivarna och de lokala facken behöver ta fram en strategi för hur arbetet ska fungera på bästa sätt, säger Lee Wermelin, ordförande på Akavia.

Läs mer

Hemarbetsplatsen måste förbättras

2021/01/05 — För att minska smittspridningen bör så många som möjligt arbeta hemifrån. En viktig del i detta är att se till att hemarbetsplatsen är tillfredsställande. Men bara en av tre akademiker anser att de har en funktionell arbetsplats i hemmet, visar en undersökning som Akavia genomfört.

Läs mer

Produktiviteten i svensk ekonomi måste förbättras

2020/12/17 — Intervju med Akavias chefekonom Daniel Lind om hans artikel som publicerats i tidskriften International Productivity Monitor om hur svensk ekonomis produktivitet har utvecklats i förhållande till viktiga konkurrentländer sedan millennieskiftet.

Läs mer

Akavia välkomnar IF Metalls och Kommunals besked

2020/12/04 — PTK, som Akavia är en del av, och Svenskt Näringsliv tog i dag ytterligare ett steg mot en stärkt arbetsmarknad, rörande LAS. Att nu två förbund som IF Metall och Kommunal också väljer att ansluta sig gör att överenskommelsen får en starkare ställning.

Läs mer

Efterlevnaden av FHM:s råd måste följas upp

2020/12/04 — Akavia har genomfört en undersökning som visar att alltför få arbetar hemifrån. Dessutom är det många som fortfarande reser i rusningstrafik.

Läs mer

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

2020/12/02 — Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för anpassningar i pensionsavtalet och att gemensamt ta ansvar för förändringar inom LAS.

Läs mer

Nytt kollektivavtal för it-akademiker på plats

2020/12/01 — Under måndagen tecknades ett nytt kollektivavtal för it-företagen, som för Akademikerförbunden förhandlats fram av Akavia och Sveriges Ingenjörer med Almega. Det nya avtalet innehåller löneökningar och avsättningar till flexpension, vilka innebär en bra grund för medlemmarna.

Läs mer

Med framtidens domstol runt hörnet

2020/11/26 — Digitaliseringens effekter på juristbranschen står i centrum i ett nystartat projekt som Akavia driver under hösten. I början av november samlades jurister från olika delar av samhället för att diskutera digitaliseringens effekter på rättsväsendet. Framtidens domstol, Legal Design och viktiga egenskaper hos blivande jurister var några av samtalspunkterna.

Läs mer

Juridik och ekonomi – två utbildningar som lockar

2020/11/26 — Den pågående pandemin och nedgången för ekonomin verkar få allt fler att söka sig till universitetsstudier. Det bekräftar färsk statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Att juridik och ekonomi är populära välkomnas av Akavias professionsanalytiker.

Läs mer

Sakkunskap viktigt vid ökad konkurrens

2020/11/25 — Kommunikatörer spås i Sacos senaste rapport om framtidsutsikter för akademiker vara på väg mot tuffare tider. Men trots ökat konkurrens om jobben finns det ljuspunkter menar Akavias expert Ida Inga.

Läs mer

Brister i jämställdhet tydligare under covid-19

2020/11/19 — Pandemin slår olika mot kvinnor och mäns arbetsliv, visar en undersökning från Akavia. Män får mer stöd på jobbet och får oftare resurser de ber om. Fler kvinnor än män permitteras och arbetssituationen för kvinnor är mer kritisk. Samtidigt behövs jämställdheten än mer nu under pandemin, något både män och kvinnor tjänar på. Det är något Akavia vill belysa i dag på Internationella mansdagen.

Läs mer

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter för advokatbyråer

Digitaliseringens effekter på juristbranschen står i centrum i ett nystartat projekt som Akavia driver under hösten. Genom rundabordssamtal och intervjuer samlas jurister från olika delar av samhället för att diskutera ämnet. En reformerad juristutbildning, moderniserade affärssystem och en förändrad yrkesroll tog en stor del av det första rundabordssamtalets fokus där deltagare från olika jurist och advokatbyråer möttes.

Läs mer

Viktig förlängning av permitteringsstöd

2020/11/10 — Regeringens besked om att förlänga möjligheten till korttidspermittering är välkommet. Att kunna permittera är viktigt såväl för våra medlemmar som för svensk ekonomi. Fackförbundet Akavia vill däremot se att fler erbjuds kompetensutveckling och att regeringen ser över kostnadstaket.

Läs mer

Distansarbete försvårar lönesamtal

2020/11/09 — Tiden för lönesamtal närmar sig för många arbetstagare. Men det utbredda distansarbetet innebär flera utmaningar för den som vill få upp sin lön. – Risken är att man träffar chefen för sällan och att det uppstår missförstånd kring uppnådda mål, säger Akavias löneexpert Sören Lundgren.

Läs mer

LAS-utredningen försämrar skyddet vid uppsägningar

2020/10/26 — Den statliga LAS-utredningens förslag innebär kraftiga försämringar i anställningsskyddet. Under måndagen lämnar fackförbundet Akavia in sina synpunkter på utredningen. Men framför allt vill förbundet att regeringen och samarbetspartierna i stället går vidare med överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Nio fackförbund kräver samordning för att stoppa gängvåld

2020/10/23 — Akavias ordförande Lee Wermelin har tillsammans med åtta andra ordföranden från fackförbund skrivit en debattartikel som publicerats på Aftonbladet.se

Läs mer

Akavia välkomnar regeringens besked

2020/11/04 — Akavia välkomnar beskedet om att spelreglerna för arbetsmarknaden ska förändras med parternas överenskommelse som grund

Läs mer

Cheferna ska hedras i en svår tid

2020/10/16 — Alla chefers dag är i dag, i en tid då covid-19 på ett dramatiskt sätt förändrat kraven på cheferna. Att leda på distans är bara ett exempel. – Distansarbete är en utmaning, och därför är det också viktigt att uppmärksamma det arbete som cheferna gör, säger Lee Wermelin, ordförande för Akavia.

Läs mer

Otydligt nytt lagförslag om visselblåsning – har flera brister

2020/10/16 — En ny lag rörande visselblåsning är på väg. Fackförbundet Akavia är positivt till en ny lag som stärker skyddet för visselblåsare. Men den nya lagen har brister och riskerar skapa osäkerhet och minska benägenheten att visselblåsa.

Läs mer

Ny undersökning: Var tionde kvinna under trettio utsätts för sexuella trakasserier

2020/10/15 — Sexuella trakasserier är fortfarande en verklighet på många arbetsplatser, trots att det har gått tre år sedan uppropet #metoo. Fackförbundet Akavia genomförde nyligen en undersökning som visar att 11 procent av alla medlemmarna har blivit utsatta för sexuella trakasserier det senaste året.

Läs mer

Akavia gratulerar årets ekonomipristagare

2020/10/13 — Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2020 går till Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson. – Som ledande fackförbund för akademiker, däribland 45 000 ekonomer, gratulerar Akavia pristagarna, säger Akavias ordförande Lee Wermelin.

Läs mer

Balansen mellan arbetsliv och fritid är viktigast

2020/10/13 — Balansen mellan arbetsliv och fritid hamnar högst upp i den medlemsundersökning som gjorts bland gruppen it-akademiker. Det är framförallt kvinnor, medlemmar under 40 år samt chefer med personalansvar som anser att Akavia bör lägga frågan högst på agendan.

Läs mer

Svårt för nyutexaminerade att få jobb

2020/10/13 — En akademisk utbildning är en bra grund. Men även nyutexaminerade akademiker märker av svårigheterna på arbetsmarknaden till följd av Covid-19. – Många av våra medlemmar har sökt över 100 jobb – utan resultat. Och det är yrken som brukar vara eftertraktade, säger Abelone Tischbein-Madsen, teamleader för studentverksamheten på Akavia.

Läs mer

Las-förhandlingarna strandade - vad händer nu?

2020/10/01 — PTK, LO och Svenskt Näringsliv nådde inte fram till en uppgörelse om förändringar av arbetsrätten. Vad händer nu och finns det fortfarande möjlighet för parterna att komma överens?

Läs mer

Nya antagningsregler kan ge färre domare och åklagare

2020/09/30 — Domstolsverkets förslag om att ändra notarieantagningen riskerar att skapa negativa effekter och leda till färre domare och åklagare. Det skriver Akavia och Saco-S i ett remissvar om notarier till Justitiedepartementet.

Läs mer

Akavias expert kommenterar våld och hot mot myndighetsanställda

2020/09/24 — Anna Nitzelius, rättspolitisk sakkunnig på Akavia medverkade under torsdagsmorgonen i SVT:s Morgonstudio för att prata om en färsk medlemsundersökning.

Läs mer

Ingen helhetssyn på rättsväsendet i höstbudgeten

2020/09/21 — Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag till fortsatta satsningar på polis och kriminalvård. Migrationsdomstolarna får ett välkommet tillskott men i övrigt saknas nödvändiga satsningar på Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Läs mer

Det behövs ytterligare satsningar på kompetens- utveckling och omställning

2020/09/21 — Vi ska jobba Sverige ur krisen. Det är undertiteln på dagens budget från regeringen, i samarbete med januaripartierna. Utrymmet i budgeten är historiskt stort. 105 miljarder i 2021 års budgetutrymme läggs till vårens redan höga satsningar för att stävja pandemins effekter på ekonomi och jobben.

Läs mer

Dags för rätt(s) satsningar i höstbudgeten

2020/09/21 — Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar är avgörande instanser för att komma till rätta med brottsbekämpningen. Men det är tydligt att regeringen inte har förstått åklagarnas och domarnas betydelse för brottsuppklarning. I årets höstbudget kräver Akavia långsiktiga och genomtänkta satsningar på hela rättsväsendet.

Läs mer