Gå till Innehållet

Regler för säkerhetsprövning ses över

Regeringen tillsätter en statlig utredning för att se över regelverket kring säkerhetsprövning.

Förbättrad process för säkerhetsprövningar

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över frågor kopplade till säkerhetsprövningar. En särskild utredare får i uppdrag att bland annat överväga vilka krav som ska ställas på ett underlag vid en säkerhetsprövning, bedöma om det bör finnas en möjlighet att överklaga ett säkerhetsprövningsbeslut och om det ska bli möjligt att stänga av en statligt anställd som inte längre godkänns vid säkerhetsprövningen.

Utredningens uppdrag ska redovisas senast den 15 augusti 2024.

Läs mer på regeringens hemsida.

Senaste för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.

Stöd för förtroendevalda

Som fackligt förtroendevald är du ryggraden i vår verksamhet. Här får du stöd och råd rörande det arbete som du och din förening utför.