Gå till Innehållet

Ny rättspraxis

Ny rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen och Arbetsdomstolen.

Två klargörande från Högsta Förvaltningsdomstolen om arbetsskada (olycksfall) vid hemarbete

Klargörande från Högsta Förvaltningsdomstolen om arbetsskada (olycksfall) vid hemarbete
Högsta Förvaltningsdomstolen slår fast att ersättning för arbetsskada som har skett i samband med hemarbete kan utgå oavsett om hemarbetet har beordrats av arbetsgivaren eller skett på frivillig väg. Men en grundläggande förutsättning är att olyckan inträffar när arbetstagaren utför sitt arbete. Om olyckan inträffar när arbetstagaren gör något annat i sitt hem ska det alltså inte bedömas som en arbetsskada. Därutöver måste det vägas in vad som har orsakat olyckan. Den avgörande frågan är om olyckan till övervägande del har sin grund i privatlivet. Om svaret är ja är kravet inte uppfyllt. Högsta förvaltningsdomstolen avslog nyligen två fall av tandskada som skedde vid hemarbete under pandemin. I det ena fallet orsakades tandskadan av att arbetstagaren under en kaffepaus sammanstötte med sin hund. I det andra fallet skedde skadan när arbetstagaren böjde sig ner för att sätta i datorsladden och sammanstötte med sitt barns huvud. 
Läs avgöranden

Vem omfattas av anställningsskyddslagens undantag?

Arbetsdomstolen anser att även ett mindre bolag med 45 anställda kan ha två arbetstagare med ”företagsledande eller därmed jämförlig ställning” som därmed inte omfattas av LAS. I alla fall om personerna äger hälften var av aktierna i bolaget, är firmatecknare, har väsentligt inflytande över bolagets verksamhet samt likvärdiga anställningsvillkor. Läs domen

Fler nyheter för förtroendevalda

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.

Läs mer om fackligt arbete

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och är oerhört viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.