)

Ordförande Lee Wermelin

Fackförbundet Akavias uppdrag är att driva de frågor som våra 130 000 medlemmar anser är de viktigaste. Det gör vi som oberoende organisation och inte tillsammans med något parti eller politisk instans. 

I praktiken handlar vårt påverkansarbete om att ta fram rapporter och analyser för att driva opinion mot exempelvis beslutsfattare och politiker. Det mesta vi gör har en politisk dimension men målet är inte att bedriva partipolitik utan att driva våra medlemmars frågor. 

Det viktigaste påverkansarbetet sker dock som lokal medpart där målet är att skapa så bra arbetsplatser som möjligt i samverkan mellan fack och arbetsgivare. Arbetet sker inom ramen för den svenska modellen. Något förenklat handlar det om organiserade arbetstagare och arbetsgivare som väljer att förhandla fram lösningar i stället för att vända sig till politiken för att få fram lagstiftning.

Den svenska modellen är mycket framgångsrik och har lagt grunden för en stabil och förutsägbar arbetsmarknad med världens lägsta antal strejkdagar. 

 

 

Varför ett medlemskap i facket?Det här tycker Akavia

Inte medlem i Akavia?

Gör som 130 000 andra akademiker