Gå till Innehållet

Hallå där, Nina Forssblad, vad hände på Controllerdagen?

22/06/03 I torsdags gick Controllerdagen med Akavia som medarrangör av stapeln. Dagen innehöll många spännande gäster och ämnen. Förbundets professionsanalytiker Nina Forssblad var på plats och ger sina intryck.

"Controller är den vanligaste titeln bland Akavias närmare 45 000 yrkesverksamma ekonommedlemmar"

Vad var temat för årets Controllerdag i Uppsala, Nina Forssblad?

– Det övergripande temat för Controllerdagarna är alltid Fronten inom ledarskap, management och styrning. I år var styrning och ledning för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling temat för flera sessioner.

Fanns det något föredrag eller ämne som du särskilt fastnade för?

– Det var många intressanta sessioner men speciellt var Henrik Bäckströms som talade om Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen, om tekniklösningar som både möjliggör effektivitet i rekryteringsprocesser men också förstör dem. Det gav många intressanta tankar om rekrytering.

Varför är Akavia medarrangör till Controllerdagen?

– Styrning och ledning är något många av Akavias medlemmar inom alla arbetsmarknadssektorer arbetar med. Controller är den vanligaste titeln bland Akavias närmare 45 000 yrkesverksamma ekonommedlemmar. Förbundet vill främja kunskapsutbyte och ge våra medlemmar möjlighet att ta del av senaste nytt och färska trender inom verksamhetsstyrning. Möjligheten att kunna få mingla med andra controllers är självklart också viktigt.

Bland föredragshållarna fanns Katarina Blomkvist, docent, Uppsala universitet och Robert Bergqvist, senior ekonom, SEB som talade om geopolitiska spänningar och konsekvenser för globaliseringen. Hur blev deras lägesbeskrivning?

– Deras ”Globala strategier i en föränderlig värld”, var en tankeväckande och utmärkt inledning på dagen. De redovisade ett forskningsprojekt om hur ett tjugotal svenska storföretag hanterar globala strategier i en tid där digitalisering, pandemin och den geopolitiska situationen innebär krävande utmaningar. Även om Robert Bergkvist bland annat tog upp att det finns en risk med generella stödåtgärder, som utgör en risk för att inflationen biter sig fast, var ändå budskapet för framtiden positivt.

Finns det några viktiga trender som vi kan ta med oss från Controllerdagen?

– En trend är det allt större fokus som finns på utmaningar och lösningar av styrning och ledning för minskad klimatpåverkan, där många behöver lösa sina utmaningar med att skapa tydliga målsättningar som också är jämförbara. En annan trend inom det området är hur många verksamheter som nu arbetar med att få med hållbarhetsaspekterna i sin interna verksamhetsstyrning, inte enbart i externa hållbarhetsrapporter.

Fakta om Controllerdagen
Controllerdagen har funnits i över 30 år och arrangören Ekonomistyrningsforum tog över Controllerdagen 2008 från Teknikföretagen, vars föregångare Sveriges Mekanförbund arrangerat den från mitten av 1980-talet. Sedan dess är Controllerdagen den självklara mötesplatsen för controllers, numera från alla branscher inklusive offentlig verksamhet. (källa: Uppsala universitet)

Läs mer: Vad gör en controller | Akavia