Gå till Innehållet

Så ser arbetsmarknaden ut för akademiker år 2026

22/11/14 Funderar du på att börja studera till våren men är osäker på vilken inriktning du ska välja? Saco:s rapport Framtidsutsikter pekar ut utbildningarna med de bästa jobbchanserna.

För de akademikergrupper som Akavia samlar varierar utsikterna på arbetsmarknaden 2026. 

När det gäller ekonomer, jurister och personalvetare råder det i dag balans och Saco:s prognos pekar på att så även kommer att vara fallet 2026.  

För it-akademiker råder det i dag liten konkurrens på arbetsmarknaden och prognosen visar att det även kommer vara så 2026. 

För samhällsvetare är prognosen att dagens stora konkurrens på arbetsmarknaden kommer att hålla i sig 2026. 

Läs hela rapporten här.