Gå till Innehållet

Nya stadgar ska antas av Akademikerföreningar

Akademikerföreningar i privat sektor måste anta nya stadgar. Anledningen är att de gamla uppdaterats med hänsyn till bland annat GDPR.

Nya regler och normalstadgar för Akademikerföreningars verksamhet

Med hänsyn till bland annat GDPR har Saco-P den 31 januari 2024 beslutat om nya normalstadgar, arbetstagarnyckel samt instruktion till förtroendevalda i Akademikerförening.

Befintliga Akademikerföreningar ska anta de nya uppdaterade normalstadgarna vid kommande årsmöten. Nya lokalföreningar ska även de anta de nya normalstadgarna för att godkännas som Akademikerförening. Det är kontaktförbundet som ansvarar för att tillse detta.

De nya normalstadgarna, arbetstagarnyckel och instruktion för förtroendevalda i Akademikerförening finns på sidan "Bilda förening", under avsnittet lokalföreningar inom privat sektor. Samt under mallar på sidan "Föreningen, styrelsen och valberedningen".

Nyheter

Här hittar du nyheter och annan information som kan intressera dig som är förtroendevald.

Fackligt arbete – mer om din roll och ditt uppdrag

Som förtroendevald är du navet i den fackliga verksamheten och är oerhört viktig för medlemmarna på arbetsplatsen. Din roll är att arbeta för medlemmarnas bästa och hjälpa och stötta dem.