Saknar du en lokalfacklig förening

Saknas det en förening på din arbetsplats så kan du prata med dina kollegor och starta en.

Bilda en lokalförening

En förening företräder medlemmarna på arbetsplatsen. Föreningen ger dig och kollegorna  ökat inflytande över viktiga frågor som omorganisationer, löneförhandlingar och chefstillsättningar med mera.

Starta en akademikerförening i privat sektor

Starta en förening i kommunal sektor

Starta en Saco-S förening, statlig sektor