Starta en förening

Vill du och dina kollegor bilda en Akaviaförening? Kontakta Akavias kansli, vi vägleder er i processen och hjälper er att komma igång med det lokalfackliga arbetet.

Den lokalfackliga verksamheten varierar i olika kommuner och regioner beroende på hur de lokala förutsättningarna ser ut och vilka andra förbund som finns representerade. Antingen har varje förbund en egen förening eller lokalombud som kan samverka i så kallade Sacoråd/Sacoföreningar eller så kan det finnas gemensamma AkademikerAlliansföreningar där minst två Sacoförbund samverkar.

Mejla oss på fortroendevald@akavia.se så hör vi av oss och berättar hur den lokalfackliga verksamheten ser ut i din kommun eller region och hur ni som är medlemmar i Akavia kan få lokalfacklig representation.