Gå till Innehållet

Studio Akavia Student

Enligt Akavias arbetsmarknadsundersökning "Efter Examen" får 17 procent av de nyexaminerade juristerna en notarieanställning efter examen. Genom att vara notarie kan du fortsätta din karriär inom domstolsväsendet och bli åklagare, vilket ibland beskrivs som dirigenten i en brottmålsprocess. I det här avsnittet intervjuas Johan Kjellson – som har 15 års erfarenhet som åklagare – bland annat om sin erfarenhet från yrket och sin notarietjänstgöring vid Helsingborgs Tingsrätt